Forum Polska-Arabia Saudyjska oraz Forum Polska-Czechy podczas Kongresu 590 [21-22.06.2023]

14.06.2023

Krajowa Izba Gospodarcza gospodarzem międzynarodowych forów Kongresu 590: Polska – Arabia Saudyjska i Polska – Czechy

Zapraszamy do udziału w  forach

Polska – Arabia Saudyjska [21.06.2023]

Polska – Czechy [22.06.2023]

 w ramach 8. edycji Kongresu 590 pod hasłem „Przestrzenie wolności”, które odbędą się na Warszawskim Torze Służewiec


Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w Polsce, odbywające się corocznie od 2016 roku pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Swoją obecnością uświetniają je najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, a także menedżerowie zarządzający największymi polskimi spółkami skarbu państwa, wybitni eksperci i liderzy opinii.

8. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Przestrzenie wolności”

Wojna w Ukrainie i związane z nią zmiany geopolityczne na nowo zdefiniowały pojęcie wolności, wskazując ogrom zagrożeń i uświadamiając nam istotę koordynacji działań krajów i sojuszy, jako jedynej drogi obrony wspólnych wartości gwarantujących prawo każdego narodu do niepodległości. W ramach Kongresu 590, Krajowa Izba Gospodarcza organizuje dwa fora gospodarcze.

Forum Polska – Arabia Saudyjska, 21.06.2023 (środa) w godz. 10:00 – 14:00
Podczas debat dyskusyjnych skupimy się na współpracy między Polską a Arabią Saudyjską w kilku sektorach:

  • Energia: Arabia Saudyjska jest jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie, a Polska wykazuje znaczne zapotrzebowanie na ten surowiec. Współpraca w sektorze energetycznym, obejmująca dostawy ropy oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, przyniesie korzyści obu krajom.
  • Technologie Informatyczne: Zarówno Polska, jak i Arabia Saudyjska doświadczają dynamicznego wzrostu w sektorze technologicznym. Technologie informatyczne są kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje, rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w obu krajach. Omawiając współpracę bilateralną w dziedzinie technologii informatycznych na forum, Polska i Arabia Saudyjska mogą wymieniać się najlepszymi praktykami, inicjatywami rządowymi i przedsiębiorczymi, oraz identyfikować możliwości wspólnego rozwoju sektora technologicznego.
  • Współpraca bilateralna: Przestrzenie i możliwości dwustronnej współpracy Polski i Arabii Saudyjskiej w przyszłości

Kontynuacja dialogu i identyfikacja obszarów, w których obie strony mogą osiągnąć wzajemne korzyści i rozwijać współpracę, jest niezwykle istotna i będzie głównym celem dyskusji.


Forum Polska – Czechy, 22.06.2023 (czwartek) w godz. 10:00 – 14:00

Drugiego dnia Kongresu590 odbędzie się Forum Polska-Czechy. Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy o rozwoju współpracy w sektorach:

  • Cyfryzacja
  • Ochrona zdrowia
  • Transport i Logistyka

Wybór tych konkretnych tematów jest uzasadniony kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Czechy są ważnym partnerem gospodarczym Polski. Bliskość geograficzna oraz podobne wartości europejskie i historia łącząca oba kraje sprzyjają budowaniu silnych relacji handlowych i inwestycyjnych. Poprzez dyskusje na temat cyfryzacji, ochrony zdrowia i transportu, Forum ma na celu odkrywanie możliwości dalszego wzmacniania więzi gospodarczych między Polską a Czechami. Gościem Forum będzie m.in. Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Marian Piecha.

 

Przyłącz się do nas i weź udział w naszych forach!
REJESTRACJA (obejmuje wejście na cały Kongres 590 na 2 dni)


Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.