Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 34. edycję Konkursu „Teraz Polska”

14.12.2023

Do 31 stycznia 2024 trwa przyjmowanie zgłoszeń w konkursie „Teraz Polska”

 

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 34. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń będzie jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2024 roku. 

Godło „Teraz Polska” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce. Jego znajomość w badaniach ankietowych corocznie deklarowało 70–80 proc. respondentów. W tegorocznym badaniu znajomość Godła zadeklarowało rekordowe 87,3 proc. badanych. Rośnie rozpoznawalność i renoma tego znaku, gdyż konsumenci doceniają jego rolę w procesie podejmowania decyzji zakupowych.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska”, a także będą mogli wykorzystywać znak w kampaniach reklamowych, działaniach promocyjnych firmy oraz brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.  

Jakie produkty są nagradzane?

Obecnie jakość nie jest definiowana już tylko przez trwałość i niezawodność produktów oraz ich wzornictwo. Istotne jest, w jakich warunkach zostały wyprodukowane, jaki mają wpływ na środowisko, czy spełniają ważne potrzeby, są nowoczesne i użyteczne. I właśnie takie produkty i usługi są obecnie nagradzane Godłem „Teraz Polska”, a rzetelność procedur i zasady Konkursu powodują, że jest to znak cieszący się największą rozpoznawalnością, renomą i zaufaniem na polskim rynku.

„Teraz Polska” symbolem jakości produktu i patriotyzmu konsumenckiego

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia. 

Aż 82 proc. respondentów uznało, że znak „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości produktów oraz usług i zachęca do ich zakupu, co wydaje się być wyraźną przesłanką dla zarządzających biznesem, dyrektorów sprzedaży i marketingu, strategów biznesu, że Godło „Teraz Polska” wydajnie wspomaga rynkowy sukces.

Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów znak „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.  

Dodatkowo, z badań wynika, że miejsce pochodzenia produktu jest obok jego walorów ekologicznych, ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Co więcej, kupowanie polskich produktów jest obecnie postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu (26,8 proc.).

 


Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:  

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie https://konkursterazpolska.pl/rejestracja)
  • następnie do dnia 31 stycznia 2024 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną 
  • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną). 

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów. 

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2024 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie www.terazpolska.pl 


 

Biuro Konkursu „Teraz Polska”
konkurs@terazpolska.pl
tel. 22 826 01 91

Kontakt dla mediów
kamilbroszko@terazpolska.pl
tel. 506 000 253

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.