Fundusze Europejskie

23.05.2024

Akademia GOZ – projekt realizowany od 01.03.2024 do 28.02.2027

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Cel projektu: Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy/pracowniczki będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy gospodarki o obiegu zamkniętym.

>>> aktualności i szczegóły

 


Inwestycje w usługi rozwojoweprojekt realizowany od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Cel projektu: Celem projektu jest objęcie wsparciem 166 podmiotów Dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), którzy stworzą/rozwiną/ wprowadzą do swojej oferty nową formę usług rozwojowych lub wykorzystają nowe technologie, w tym w zakresie form zdalnych do końca grudnia 2025 roku.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do Podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które świadczą usługi rozwojowe z dofinansowaniem ze środków publicznych

>>> aktualności i szczegóły


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.