Gdzie szukać wsparcia? Ważne informacje i praktyczne wskazówki dla obywateli Ukrainy

02.03.2022

Pomoc dla Ukrainy – ważne adresy, kontakty, komunikaty

 

 

Portal Zielona Linia oraz infolinia 19524
https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski)

Portal Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” to wirtualny, nowoczesny urząd pracy – dostępny dla każdego, o każdej porze. Zawiera szeroki zakres kanałów komunikacji: telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz w formie czatu z konsultantem. Na portalu dostępne są wszystkie niezbędne informacje o pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich i 340 powiatowych urzędów pracy oraz o samodzielnym poszukiwaniu pracy. Dostępna jest wyszukiwarka ofert pracy oraz informacje i porady jak poszukiwać pracy. Pomoc w języku rosyjskim (wkrótce również w j. ukraińskim).

 

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia
www.psz.praca.gov.pl

Jest to ustandaryzowany, internetowy serwis informacyjny publicznych służb zatrudnienia, tj. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, który składa się witryny centralnej zawierającej informacje dotyczące krajowego i europejskiego rynku pracy, zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób oraz przepisów prawnych regulujących kwestie z tym związane. Ponadto składa się z witryn urzędów pracy, które w sposób kompleksowy i ujednolicony prezentują informacje dotyczące oferowanego wsparcia, świadczonych usług oraz aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zawiera również specjalną sekcję z informacjami dla cudzoziemców chcących podjąć legalną pracę na terenie Polski. Wortal dostępny jest w języku ukraińskim.

Portal usług elektronicznych urzędów pracy
www.praca.gov.pl

Jest to serwis usług elektronicznych dla osób szukających pracy oraz pracodawców. Umożliwia zdalne składanie wniosków o rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (bez konieczności wizyty w urzędzie), składanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uzyskiwanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca oraz zezwoleń na pracę cudzoziemca.

 

Centralna Baza Ofert Pracy i aplikacja ePraca
https://oferty.praca.gov.pl

Centralna Baza Ofert Pracy oraz ePraca to narzędzia teleinformatyczne udostępniane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwiające samodzielne i bezpłatne wyszukiwanie ofert pracy, giełd i targów pracy, szkoleń zawodowych, szkoleń w ramach poradnictwa zawodowego itd. W CBOP i ePracy codziennie dostępnych jest ok. 70 tys. propozycji pracy i innych form aktywizacji zawodowej. Oferty można przeszukiwać korzystając z dostępnych filtrów takich jak: zawód, miejsce pracy, wymiar pracy, wysokość wynagrodzenia itd.

 

Portal Eures
https://eures.praca.gov.pl (j. ukraiński) (informacje o ofertach pracy w Europie)

Sieć EURES (EuropeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia. Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA. Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne. Dostępna jest wersja w języku ukraińskim.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.