• A A A

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

09.12.2020

Główny ekonomista KIG na temat polityki UE w kontekście rozwoju Polski w Panelu Ekonomistów Polskich

 

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z rynkiem finansowym czy konkretnych rozwiązań podatkowych, które lepiej lub gorzej regulują nasze życie. Tym razem pytania dotyczą polityki UE w kontekście rozwoju Polski. Swoje zdanie przedstawił główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński.

A zatem, czy zmiany w polityce transportowej UE dążące do ograniczenia dumpingu socjalnego sprzyjają rozwojowi Polski?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, ZDECYDOWANIE NIE:

„To są zmiany mające na celu wypchnięcie naszych transportowców z obsługi rynków krajów starej UE. Ma być dla nas drożej i bardziej skomplikowanie. Co wypada podkreślić to „drożej” w mniejszym stopniu jest „więcej” dla kierowców, a w większym „drożej organizacyjnie”. Dla szerokiej publiczności z tamtych krajów mówi się wprost, że te regulacje są wprowadzane dla obrony ich miejsc pracy. Ale prawda jest taka, że obywatele tamtych państw niespecjalnie garną się do pracy w transporcie – nawet tam gdzie bezrobocie jest wysokie. Istotniejszym, choć nie artykułowanym publicznie, argumentem jest chęć zabezpieczenie się starej UE przed zależnością od transportowców z innych krajów, zwłaszcza tych z Europy Środkowej. Co by było gdyby nasza administracja, choćby pod pretekstem ochrony zdrowotnej w dobie pandemii, lub dbałości o dobrostan kierowców w okresie zimowej szarugi – zatrzymała na miesiąc czy dwa (oczywiście za odszkodowaniem) przewóz naszymi firmami towarów innych niż te z Polski lub do Polski. Łatwo wyobrazić sobie konsekwencji dla gospodarek starej UE: regres produkcji, znaczące braki w zaopatrzeniu handlu, zamieszki…”

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG o polityce UE w kontekście rozwoju Polski w Panelu Ekonomistów Polskich.

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.