• A A A

Główny ekonomista KIG na temat rozwiązań podatkowych w Panelu Ekonomistów Polskich

12.11.2020

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z rynkiem finansowym czy regulacjami gospodarczymi nakierowanymi na osiągnięcie celów środowiskowych. Tym razem pytania dotyczą konkretnych rozwiązań podatkowych, które lepiej lub gorzej regulują nasze życie. Swoje zdanie przedstawił główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński.

A zatem, czy w Polsce ulgi podatkowe jak na przykład wspólne rozliczanie małżeństw, na dzieci oraz wspólne rozliczenie samotnego rodzica powinny być zniesione?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, ZDECYDOWANIE NIE:
„W naszym systemie podatków i danin regresywność wnoszą przede wszystkim podatki pośrednie oraz składki na zabezpieczenia społeczne. Coraz mocniej (i to też po regresywnej stronie) działają pojawiające się ostatnio w dużych ilościach opłaty środowiskowe (choćby te powiększające koszt wywozu śmieci). Podatek dochodowy od osób fizycznych jako całość jest progresywny, choć można by dyskutować, że w naszej wersji owa progresja jest raczej umiarkowana (patrz różnica między efektywna stawką obciążającą osoby o bardzo małych i bardzo dużych dochodach). Chcąc ową progresywność zwiększyć (by zniwelować efekt regresywności pozostałych podatków i danin) można by rozważyć przejście do systemu ze znaczącą kwotą wolną od podatku dla wszystkich (na poziomie minimalnego wynagrodzenia za cały rok) oraz jedną stawką podatku zbliżoną do obecnej naszej górnej stawki. W takim układzie siła progresywności byłaby wyraźniejsza. Wskazane w pytaniu ulgi podatkowe mają albo bardzo umiarkowane znaczenie dla skali progresywności (opóźniając nieco wejście w wyższy próg) albo wręcz ją zwiększają (jak ulga na dzieci).”

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich