• A A A

Główny Ekonomista KIG: termin kolejnej podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie w marcu

10.01.2022

Piotr Soroczyński – główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej w wywiadzie dla Polskiego Radia – o inflacji, jej przyczynach i przewidywaniach na przyszłość

Według Piotra Soroczyńskiego, Rada Polityki Pieniężnej powinna wiele miesięcy wcześniej pokazać rynkowi i społeczeństwu, że czuwa nad inflacją i powoli, stopniowo podnosić stopy procentowe.

„Dziś rosną one szybko, ale jest przestrzeń do dalszych podwyżek” – powiedział w audycji „Rządy Pieniądza” – ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej przewiduje, że kolejne podniesienie stóp procentowych to nie tylko kwestia zero jedynkowego dopasowania, ile mają one wynosić w określonym czasie, ale też tempa, w jakim mają one dojść do określonego poziomu.

„… już w II kwartale 2021 roku roku warto było zaznaczać, że z inflacją coś się będzie działo i wskazywać szerokiej publiczności, analitykom, graczom rynkowym, że RPP czuwa. Może warto było pokusić się już latem o drobne podwyżki i wtedy mogłoby się okazać, że do poziomu, z jakim mamy do czynienia po ostatniej decyzji RPP, doszlibyśmy spokojnie i wolniej. Miałoby to istotne oddziaływanie na oczekiwania inflacyjne, które chcemy kształtować po to, żeby inflacja nie była zbyt długo, rozciągnięta w czasie i żeby nie uruchomić procesów, które będą ją utrzymywać na wysokim poziomie”.

 

Cała audycja dostępna jest tutaj, zapraszamy do jej wysłuchania.
Rozmowę prowadziła Anna Grabowska.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.