• A A A

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

09.03.2021

Główny ekonomista KIG na temat opodatkowania pracy oraz uszczelniania podatków

Główny ekonomista KIG na temat opodatkowania pracy oraz uszczelniania podatków

 

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z polityką UE w kontekście rozwoju Polski czy informacjami o osobach zaszczepionych na COVID.  Tym razem pytania dotyczą opodatkowania pracy oraz uszczelniania podatków.

A zatem, czy opodatkowanie poniżej przeciętnych dochodów w Polsce jest na tyle wysokie, że znacząco ogranicza legalne zatrudnienie osób o niskiej produktywności?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, ZDECYDOWANIE TAK:

„Dochody osób o niskiej produktywności są często zbyt mało atrakcyjne w porównaniu z możliwymi do osiągnięcia różnorakimi strumieniami dochodów innych niż praca. Podniesienie zaś płac części osób o niskiej produktywności nie jest możliwe, nie znajdzie bowiem odzwierciedlenia w efektach ich pracy (analogicznie jak w dyskusji o możliwych niekorzystnych konsekwencjach podniesienia płacy minimalnej w postaci wypchnięcia z rynku części pracowników).
Na wielkość legalnego zatrudnienia, poza poziomem płacy netto wypłacanej pracownikowi, wpływa też kwestia możliwości stosowania lub nie – elastycznych form zatrudnienia. Jeśli nie można z nich korzystać, pojawia się zatrudnienie nielegalne. Dostępna bowiem forma nieelastyczna jest w przypadku części pracowników uznawana za zbyt ryzykowną (nie ma bowiem opcji dopasowania się do sytuacji gdyby kwalifikacje okazały się niższe od zakładanych, pojawiły by się problemy z absencją czy dyscypliną pracy).”

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.