• A A A

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

09.04.2021

Główny ekonomista KIG na temat inflacji, modelu rozwoju Polski, kapitalizmu angloamerykańskiego i kontynentalnego

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z informacjami o osobach zaszczepionych na COVID czy opodatkowania pracy oraz uszczelniania podatków.  Tym razem pytania dotyczą inflacji, modelu rozwoju Polski, kapitalizmu angloamerykańskiego i kontynentalnego.

A zatem, czy podwyższona inflacja oraz obniżone stopy procentowe są pożądane dopóki na gospodarkę Polski wpływa szok pandemiczny?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, NIE WIADOMO:

„To powinny być dwa różne pytania (albo może nawet ich więcej).

Podwyższona inflacja nie jest pożądana. Nawet jeśli czasem wskazuje się, że daje ona szansę na wprowadzanie pewnych dopasowań w gospodarce (zwłaszcza w zakresie zmniejszania realnej płacy).

Mamy obecnie inflację kosztową. Silnie pędzoną – wprost lub pośrednio – działaniami administracji. Utrzymuje się na tyle długo i na poziomie na tyle wysokim, że grozi to obecnie wzrostem sentymentu do powszechnego wprowadzania systemów rewaloryzacyjnych we wszystkich aspektach życia gospodarczo-społecznego. A jak warto przypomnieć – inflację można uznać za znikomą, jeśli uczestnicy życia gospodarczego nie uwzględniają jej powszechnie w swoich decyzjach (nie zakładają potrzeby stosowania rewaloryzacji). Jesteśmy bliscy wejścia w powszechne mechanizmy rewaloryzacyjne, a to prosta droga na zakotwiczenie inflacji na podwyższonym poziomie. Obniżone ponad miarę stopy procentowe to efekt tak pandemii jak i obecnego (w polityce głównych banków centralnych świata) od wielu lat utrzymywania niekonwencjonalnie nisko stóp podstawowych. My jako my utrzymując je potencjalnie wyraźnie wyżej niż inni – nastawilibyśmy się na dodatkowe ryzyka, tracili pewne szanse. Stąd dopasowanie i u nas. Jest ono też ważne i potrzebne z powodów walki z pandemią.

Trzeba jednak pamiętać, że zaniżone stopy to równocześnie element wykonywania pokaźnego transferu środków od deponentów do kredytobiorców (nieotrzymane przez deponentów odsetki, niższe niż powinny odsetki zapłacone przez kredytobiorców). Te transfery to nawet kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie (czyli są porównywalne skalą z wpływami z daniny takiej jak CIT czy PIT). Jeśli miałyby utrzymać się dłużej, mogłyby zmienić istotnie postrzeganie świata przez deponentów. I wywołać dość silne reakcje – np. wycofanie sporej części środków z banków i przeznaczenie ich na konsumpcję lub utrzymywanie ich poza bankami (w gotówce, kruszcach, nieruchomościach).”

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.