• A A A

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

19.05.2021

Główny ekonomista KIG na temat banków centralnych: demografii, klimatu i inflacji

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z opodatkowania pracy oraz uszczelniania podatków czy inflacją, modelem rozwoju Polski, kapitalizmem angloamerykańskim i kontynentalnym.  Tym razem pytania dotyczą banków centralnych: demografii, klimatu i inflacji.

A zatem, czy zmiany klimatyczne stanowią ryzyko dla systemu finansowego a banki centralne powinny temu ryzku przeciwdziałać?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, NIE:

„Skutki zmian klimatycznych dla sektora finansowego nie są znacznie bardziej inne co do skali i niesionych ryzyk, niż zmiany związane z pojawianiem się nowych towarów, usług, potrzeb, branż, zmianami miejsc wytwarzania towarów i usług czy konsumpcji, zmianami demograficznymi czy zmianami modeli społecznych. Reakcja banków centralnych na zmiany klimatyczne powinna być więc co najwyżej zbliżona do reakcji na te inne zmiany. Banki centralne, tak jak w innych przypadkach, powinny wymuszać na bankach stosowne monitorowanie tempa zachodzących zmian, poziomu ryzyka, poziomu rezerw zabezpieczających namierzone ryzyka, zachowania elastyczności w działaniach. Może powinny też eliminować zachowania, które aż chce się żartobliwie nazwać „pro-cyklicznymi” czyli przyspieszające realizację ryzyk gospodarczych i zwiększające negatywne ich skutki.”

 

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.