• A A A

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

05.07.2021

Główny ekonomista KIG na temat inflacji i polityki pieniężnej

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z bankami centralnymi czy opodatkowaniem pracy oraz uszczelnianiem podatków.  Tym razem pytania dotyczą inflacji i polityki pieniężnej.

A zatem, czy obecny wzrost inflacji to krótkookresowe zjawisko wynikające z jednorazowych czynników?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, NIE:

„Obecny wzrost inflacji to już przynajmniej średniookresowe zjawisko. Owszem rozpędził się na czynnikach jednorazowych. Tyle, że w stosunkowo krótkim okresie było ich wiele. W dodatku część z nich formalnie nie tracąc nazwy „jednorazowe” ma szansę powtarzać się jeszcze przynajmniej kilka razy (ceny energii, coraz to nowe daniny, wzrost kosztów pracy tak wymuszany przez państwo jak i przez taki a nie inny układ rynku). Do tego zaczynają dochodzić reakcje ludności na bardzo długi okres ujemnego oprocentowania wkładów w bankach (wystarczy rzut oka na majowe statystyki depozytów i sprzedaży detalicznej). Trudny do ostatecznej oceny, ale z pewnością silny, będzie wpływ strumienia środków jakie gospodarstwa domowe wstrzymały ostatnio w wydatkach (utrzymując rezerwy na czas pandemii) a teraz powoli zaczną wylewać na rynek. W takim kontekście (rozciągniętego w czasie okresu podwyższonej inflacji) bliskie jest przywrócenie powszechnego korzystania z formuł indeksacyjnych w życiu gospodarczym i społeczny. A wraz z tym z niską inflacją pożegnamy się na długie lata.”

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.