• A A A

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

01.02.2021

Główny ekonomista KIG na temat informacji o osobach zaszczepionych na COVID w Panelu Ekonomistów Polskich

 

Główny ekonomista KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

Panel Ekonomistów Polskich zadaje ekspertom pytania na tematy istotne dla polskiej gospodarki. W ten sposób omówione już zostały kwestie związane z konkretnymi rozwiązaniami podatkowymi, które lepiej lub gorzej regulują nasze życie czy polityki UE w kontekście rozwoju Polski. Tym razem pytania dotyczą polityki UE w kontekście rozwoju Polski. Swoje zdanie przedstawił główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński.

A zatem, czy informacja o wszystkich osobach, które otrzymały szczepionki na COVID powinna być publicznie dostępna?

Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, ZDECYDOWANIE NIE:

„Są ku temu trzy powody.
1. Lista osób zaszczepionych by miała sens musiałaby zawierać dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować szerokiej publiczności zaszczepione osoby – np. imię i nazwisko i pesel. W ten sposób ujawniana byłaby spora część społeczeństwa, a teraz raczej nie ma dostępu do takich danych. Lista imion i nazwisk z Peselem nie jest łatwo i powszechnie dostępna.
2. To jest fragment dokumentacji medycznej. Dane z dokumentacji medycznych są u nas uznawane za wrażliwe i dostęp do nich jest ściśle ograniczony. Czy kolejnym krokiem było by powszechne ujawnienie innych danych z dokumentacji medycznej (innych szczepień, schorzeń, listy wykonanych świadczeń, innych uwag zawartych w dokumentacji)?
3. Istnienie takiej listy to zwiększenie ryzyka stygmatyzacji. W chwili obecnej są duże napięcia między zwolennikami szczepień i osobami sceptycznie do szczepień nastawionych. Lista mogła by być instrumentem tworzenia i zaogniania podziału. Co ważne, tworzenia podziału nie zawsze zgodnie z faktycznymi przekonaniami (można wyobrazić sobie niezaszczepionego zwolennika szczepień bo z przeciwskazaniami i zaszczepionego sceptyka spełniającego jedynie prośbę kogoś bliskiego).”

Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.