• A A A

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi - raport Komitetu Dialogu Społecznego KIG

09.11.2020

„Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi wyzwaniem dla dialogu społecznego i polityki publicznej różnych szczebli” to tytuł raportu przygotowanego na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Autorem raportu jest dr Rafał Bakalarczyk, ekspert polityki społecznej. Publikacja powstała we współpracy z Laboratorium WIĘZI oraz Fundacją ZACZYN.

Raport stanowi kompendium wiedzy o polskim ustawodawstwie i dokumentach strategicznych dotyczących opieki długoterminowej.  Zawiera także szereg rekomendacji dla polityki publicznej, czy instytucji dialogu społecznego do jak najlepszych działań na rzecz wsparcia osób godzących pracę zawodową z opieką nad osobami zależnymi.

Problem opieki długoterminowej w Polsce jak w soczewce skupia kwestie kluczowe dla funkcjonowania państwa, które jednocześnie od lat stanowią przedmiot zainteresowań Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Są to niedomagania rynku pracy, braki w politykach publicznych, a także kwestia poczucia godności zarówno u osób, które świadczą opiekę długoterminową, jak i tych, które jej potrzebują. Jedną z licznych zalet raportu dr.Rafała Bakalarczyka jest połączenie tych trzech kontekstów, z których zwłaszcza ostatni nie powinien być bagatelizowany. Poszanowanie godności opiekunów oraz pacjentów w opiece długoterminowej stanowi duże wyzwanie dla otoczenia instytucjonalnego. Trudności w łączeniu pracy z opieką często skutkują rezygnacją z zarobkowania. W ten sposób pogarsza się aktualna oraz przyszła (niższa emerytura) sytuacja materialna osoby świadczącej pomoc, co może prowadzić także do jej izolacji, a nawet wykluczenia społecznego. Sytuacje życiowe i zawodowe są zróżnicowane, ale opiekunowie nie powinni być zmuszani do wyboru między pracą zawodową a opieką nad często najbliższym członkiem rodziny. To uwłacza ich godności – napisał w komentarzu do raportu Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Cały raport można pobrać tutaj.