• A A A

Gospodarcze Otwarcie Roku: Profesjonalizacja rynku VC

23.02.2018

W dniu 21 lutego 2018 roku w The Heart Warsaw odbyła się kolejna edycja Gospodarczego Otwarcia Roku. Podczas tegorocznej wydarzenia skupiliśmy się na konkretnym, ale kluczowym aspekcie rozwoju gospodarczego: profesjonalizacji polskiego rynku Venture Capital oraz nowych programach akceleracji i transferu technologii, a także związanych z tym możliwościach pozyskiwania finansowania i perspektywach inwestycyjnych dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Dyskusję o szansach i zagrożeniach podjęliśmy ze wszystkimi interesariuszami rynku.

Wystąpienia wprowadzające wygłosili Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Jadwiga Lesisz, Zastępca Prezesa PARP, Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora NCBR, Maciej Ćwikiewicz, Prezes PFR Ventures, a kluczowe instrumenty finansowania innowacji przedstawili: Anna Brussa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP (Program Scale Up ), Anna Trojanowska, Kierownik Działu Innowacji w Dept. Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG (Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland), Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP SA (Sieć Otwartych Innowacji), Tomasz Sobkowicz, Analityk Inwestycyjny PFR Ventures (Otwarte Innowacje FIZ). Druga część konferencji należała do praktyków, przede wszystkim beneficjentów BRIdge Alfa.

W wydarzeniu udział wzięło 30 prelegentów i  niemal 320 uczestników, w tym 150 przedsiębiorców, 135 przedstawicieli instytucji (agencji rządowych, instytutów badawczych, uczelni wyższych, fundacji i izb gospodarczych) oraz 30 funduszy VC.

Tak o konferencji wypowiadali się sami uczestnicy:

Bardzo pozytywnie oceniam wydarzenie. Wysoka jakość networkingu wynikająca z odpowiedniego doboru uczestników, panelistów i moderatorów. Świetna platforma do dyskusji nad realnymi wyzwaniami stojącymi przed branżą VC. Jest potrzeba zaktywizowania środowiska i przeprowadzenia dyskusji lobbingowej, wczorajsze wydarzenie na pewno na tę potrzebę odpowiedziało. (Marcin P. Kowalik, Black Pearls VC)

Konferencja bardzo udana. Dawno nie widziałem takiej frekwencji, ciekawych paneli i kuluarów. Naprawdę dużo ciekawych rozmów. Całość prowadził natomiast Maciek, ten dobry od startupów – zna wszystkich i wszyscy Go lubią. (Bartosz Sokoliński, ARP SA.)

Tegoroczny temat, czyli perspektywy rozwoju rynku VC, nie jest łatwy, gdy podchodzi się do niego z jednej tylko perspektywy. Dlatego KIG zaprosił do twórców instrumentów wsparcia innowacji, inwestorów, organizacje pozarządowe i startupy. Efektów można się spodziewać zarówno w obszarze rozwiązań, jak i konkretnych „deali”. (Maciej Sadowski, Startup Hub Poland)

Ostre dyskusje, konkretne propozycje i brawurowe prowadzenie całości przez Maćka Sadowskiego sprawiły, że pierwszy raz widziałem pełną salę od pierwszego do ostatniego panelu oraz obsługę grzecznie przypominającą uczestnikom, że czas już kończyć.

Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia Bartosza Sokolińskiego z ARP oraz Anny Hejki, które pokazały ścieżki rozwoju rynku VC w Polsce a także panel Aleksandra Nawrata, wicedyrektora NCBR i Macieja Ćwikiewicza, prezesa PFR Venture, którzy wyjaśnili wiele kwestii związanych z programami BridgeAlfa i PFR Starter. Co ważne, spotkanie zakończyło się konkretnymi propozycjami rozwiązania problemów na linii wsparcie publiczne – fundusze venture, które w najbliższym czasie zostaną wdrożone w życie. (Aleksander Szalecki, Hyperion Alfa).

Takie wydarzenia jak Gospodarcze Otwarcie Roku są ważne dla branży, bo pokazują gdzie jesteśmy i w którym kierunku podążamy. Jest to również okazja do przedyskutowania na forum ważnych dla branży problemów, wyzwań oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów i relacji. Bardzo chętnie wezwę udział w kolejnym wydarzeniu. (Dawid Wesołowski, EVIG ALFA)

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Partnerzy instytucjonalni:

Partnerzy komunikacyjni: