GREEN FUTURE Forum Ekonomiczne Polska-Austria

06.10.2021

Forum Ekonomiczne Polska-Austria GREEN FUTURE już za nami! 

GREEN FUTURE Forum Ekonomiczne Polska-Austria

Pierwszy panel Forum Green Future dotyczył digitalizacji; nasi goście mówili o jej aspektach prawnych, społecznych i gospodarczych, jednak najważniejsze wnioski z dyskusji dotyczyły pandemii COVID.

COVID udowodnił nam, że cyfryzacji nie można odwlekać. To właśnie COVID był czynnikiem digitalizującym – w pandemii szybko pojawiły się powszechne e-wizyty u lekarzy, e-podpisy czy wreszcie paszporty covidowe. Nasza gościni, mec. Marta Pasztelaniec, podkreślała też wpływ pandemii na digitalizację procesu sądowego: „kiedyś rozprawa online była nie do pomyślenia, teraz to się dzieje”.

Pandemia udowodniła nam, że to, co kiedyś było planowane, ale rzadko realizowane, można wprowadzić w życie w naprawdę imponującym tempie.

Paradoksalnie także na panelu o zdrowiu okazało się, że pandemia COVID-19 była katalizatorem, dzięki któremu możliwa jest szybsza adaptacja innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia.

Na Forum rozmawialiśmy też o zielonych technologiach. W panelu poruszone były kwestie:

  • Wodoru: zarówno przedstawiciele z Austrii jak i z Polski zgodzili się, że wodór jest przyszłością przemysłu i energetyki. „Przed nami czwarta rewolucja wodorowa” – mówił Szymon Byliński z Ministerstwa Klimatu. „Wodór pozwoli budować systemy rozproszone, a nie centralne – a to powoduje zupełnie inne spojrzenie na gospodarkę i na świat” – dodał.
  • Kto powinien decydować o kształcie transformacji energetycznej – rząd czy samorządy? Wśród naszych prelegentów zdania były podzielone, choć zgodzili się oni w jednym: wykonanie celów transformacji powinno dziać się na poziomie samorządowym.
  • Nadchodzące trendy związane z zielonymi technologiami: opłaty za CO2 i zmiany w gospodarce odpadami, tak aby zamieniać je w surowce wtórne – na to powinniśmy się szykować.

Forum było nie tylko okazją do dyskusji na tematy stricte merytoryczne: 

  • odbyły się rozmowy B2B między polskimi i austriackimi przedsiębiorcami; 
  • podpisano trzy umowy o współpracy: dotyczące przemysłu motoryzacyjnego i badań medycznych.

Forum zwieńczyły trzy znakomite przemówienia: Prezydenta Austrii – Alexandra van der Bellena i Prezydenta Polski – Andrzeja Dudy, a także Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Marka Kłoczko. 

Prezydenci podkreślali znaczenie bilateralnej współpracy obu krajów – także w kontekście zielonych technologii i transformacji. Prezes Kłoczko podsumował Forum GREEN FUTURE: “zielona transformacja staje się faktem”. 


Kontakt

Ewa Balamosev
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
tel. 22 630 94 44
e-mail: ebalamosev@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.