GUS zaprezentował dane o inflacji w marcu 2022. Ceny o 11,0% wyższe niż przed rokiem

15.04.2022

Inflacja w marcu 2022

inflacja w marcu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w marcu 2022 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 3,3% w stosunku do lutego i były jednocześnie o 11,0% wyższe niż przed rokiem (w lutym dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 8,5%). Według wcześniejszego, szybkiego szacunku, inflacja w marcu wyniosła 3,2% w ujęciu miesięcznym i 10,9% w stosunku rocznym. W pierwszym kwartale 2022 roku ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 9,7%.

W marcu 2022 roku towary były przeciętnie o 4,1% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 11,6% droższe niż przed rokiem. W przypadku usług podwyżka w skali miesiąca wyniosła przeciętnie 0,8%, a usługi były droższe niż przed rokiem o 9,1%.

Wskaźnik inflacji okazał się wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w marcu w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Wyjątkiem była rekreacja i kultura, gdzie zanotowano spadek o 0,4%. W pozostałych kategoriach ceny kształtowały się następująco: transport (wzrost o 17,5%); odzież i obuwie (wzrost o 3,9%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 3,2%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 2,2%); zdrowie (wzrost o 1,3%); restauracje i hotele (wzrost o 1,2%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 1,0%); inne towary i usługi (wzrost o 0,7%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 0,5%); edukacja (wzrost o 0,4%); łączność (wzrost o 0,3%).

W stosunku do marca ubiegłego roku ceny wzrosty we wszystkich grupach towarów i usług. Największy wzrost osiągnęły ceny w transporcie – o 24,1% r/r. O ponad 10% wzrosły ceny w kategoriach: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 17,7%) oraz restauracje i hotele (o 12,7%). W stosunku do marca ub. r. wzrosły również ceny w kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe (o 9,2%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 7,8%); rekreacja i kultura (o 7,4%); inne towary i usługi (o 6,2%); edukacja (o 6,0%); zdrowie (o 6,0%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 5,3%); odzież i obuwie (o 3,3%); łączność (o 3,0%).

Szczegółowe dane dotyczące cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują m.in. wysokie wzrosty cen nośników energii i paliw. Dla przykładu: ceny opału wzrosły w stosunku do marca ub. roku o 61,3%, gazu o 49,2% a oleju napędowego o 41,4%. Znacznie zdrożały w ujęciu rocznym również niektóre artykuły spożywcze, w tym m.in. mięso drobiowe o 32,0%, tłuszcze roślinne o 30,3% cukier o 24,2%.

Głównym czynnikiem ryzyka w kolejnych miesiącach pozostaje przede wszystkim rozwój sytuacji na Ukrainie i ekonomiczne skutki rosyjskiej inwazji – już teraz widoczne m.in. w cenach surowców i produktów żywnościowych oraz odbijające się na wycenie złotego. Czynnikiem ryzyka wciąż pozostaje pandemia – szczególnie w świetle doniesień o lockdownach w najważniejszych ośrodkach gospodarczych Chin.

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.