GUS zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2022

23.05.2022

Wyniki budownictwa w kwietniu 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2022 r.

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,9% niższa niż w marcu
    i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 9,3%.
  • W marcu br. roczna dynamika produkcji wyniosła 27,6%.
  • W okresie I-IV 2022 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 17,5%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacząco niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Spadek sprzedaży budowlano-montażowej w stosunku do marca może być odreagowaniem po wysokich wynikach osiągniętych przed miesiącem (wzrost o 41,4% w stosunku do lutego).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu była wyższa o 10,9% w ujęciu rocznym oraz niższa o 5,1% w stosunku do marca br.

Dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują spadki we wszystkich działach. Produkcja w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne spadła o 9,6%, w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 7,8%, a w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%.

W ujęciu rocznym produkcja budowlano-montażowa wrosła we wszystkich działach. Dane wyglądają następująco: budowa budynków – wzrost o 20,5%, roboty budowlane specjalistyczne – wzrost o 6,6% a budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – wzrost o 1,4%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. były o 1,0% wyższe niż w marcu i o 11,0% wyższe niż przed rokiem. W marcu br. roku zanotowano wzrost cen o 1,4% m/m i 10,4% r/r.

Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.