Handel hurtowy w listopadzie 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

23.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w listopadzie 2022 roku

handel hurtowy

Handel hurtowy w listopadzie 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

 • Sprzedaż zmniejszyła się o 3,4% w stosunku do października br. i jednocześnie była o 32,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.
 • W październiku roczna dynamika sprzedaży wynosiła 40,5%.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 3,4%) wpłynęły niższe niż przed miesiącem wyniki w grupach: sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 15,2%), wyroby tytoniowe (o 5,5%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 0,6%), oraz niewyspecjalizowane (o 0,4%).

W stosunku do października wzrosła natomiast sprzedaż w grupach:

 • napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 19,4%),
 • narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 16,9%),
 • agd, rtv i artykuły użytku domowego (o 6,3%),
 • sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (o 4,6%) oraz żywności (o 4,3%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup. Szczególnie wysoka roczna dynamika sprzedaży utrzymuje się w grupach półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu – 48,7% oraz żywności – na poziomie 42,2%.

W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż w pozostałych grupach zwiększyła się następująco:

 • narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 27,9%),
 • niewyspecjalizowane (o 21,5%),
 • wyroby tytoniowe (o 21,4%),
 • kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 10,8%),
 • napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 6,8%),
 • agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 4,9%).

Niższy niż przed rokiem okazał się jedynie poziom sprzedaży realizowanej na zlecenie (o 11,5%).

Nowe zamówienia w przemyśle w listopadzie były wyższe od notowanych przed rokiem o 13,7% (w październiku były o 21,4% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 23,1% wyższy niż przed rokiem (w październiku zamówienia eksportowe wzrosły o 30,5% r/r). Mimo kolejnej wyraźnej korekty – dynamiki zamówień tak w całym przemyśle jak i eksportowe, pozostają na wysokim (wyższym od typowego) poziomie.


Sprawdź także >>> handel hurtowy w październiku

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.