Handel hurtowy w lutym 2022 i nowe zamówienia w przemyśle. Wzrost o 32,7% w porównaniu z 2021

23.03.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym 2022 roku

handel hurtowy w lutymSprzedaż okazała się o 4,0% wyższa niż w styczniu br. i jednocześnie o 32,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.
W lutym często obserwowane jest lekkie odbicie po wcześniejszych spadkach wynikających z wygaśnięcia szczytu zaopatrzenia w okresie świąteczno-noworocznym.

Na ogólne zwiększenie sprzedaży hurtowej w lutym (o 4,0%) wpłynęły wzrosty w takich grupach jak: agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 13,6%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 10,7%); niewyspecjalizowane (o 4,9%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 3,5%); żywność (o 1,3%); sprzedaż realizowana na zlecenie (o 0,1%). W stosunku do stycznia spadła natomiast sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 6,4%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 4,2%); oraz wyrobów tytoniowych (o 3,2%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrosty sprzedaży hurtowej we wszystkich grupach. Powyżej 40% wzrosła w stosunku do lutego ub. roku sprzedaż w grupach: niewyspecjalizowane (o 49,7%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 49,6%); oraz agd, rtv, artykuły użytku domowego (wzrost o 40,5%). Wyniki sprzedaży w pozostałych grupach wyglądały następująco: żywność (wzrost o 32,9%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (wzrost o 22,1%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 16,4%); sprzedaż realizowana na zlecenie (wzrost o 15,0%); wyroby tytoniowe (wzrost o 9,7%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 8,8%).

W lutym nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w ujęciu rocznym o 32,5% (w styczniu były o 35,9% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 28,4% wyższy niż przed rokiem (w styczniu zamówienia eksportowe wzrosły o 33,3% r/r).

handel hurtowy w lutym

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.