Handel hurtowy w maju 2024 i nowe zamówienia w przemyśle - ze spadkiem

27.06.2024

Handel hurtowy w maju ze spadkiem o 5,9% w stosunku do kwietnia

handel hurtowy

Handel hurtowy w maju 2024 i nowe zamówienia w przemyśle. Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 9,9% r/r

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju br. Sprzedaż okazała się o 5,9% niższa niż w kwietniu br. i o 5,3% niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Warto przypomnieć, że w maju ub.r. handel hurtowy zanotował spadek o 19,1 r/r.

Spadek sprzedaży hurtowej w maju w ujęciu miesięcznym nie jest typowym zjawiskiem.

Szczegółowe dane za maj br. w ujęciu miesięcznym pokazują spadek sprzedaży hurtowej w większości kategorii. Sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia spadła o 7,9%; półproduktów u odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 7,5%; niewyspecjalizowanych o 5,9%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 5,7%; sprzedaż realizowana na zlecenie o 4,7%; wyrobów tytoniowych o 3,5%; agd, rtv, artykułów użytku domowego o 1,9%. Wzrost zanotowano w przypadku napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 6,1%); żywności (o 4,8%).

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w maju ujęciu rocznym wpłynęły gorsze niż przed rokiem wyniki osiągnięte w grupach: agd, rtv, artykuły użytku domowego (spadek o 20,9%); niewyspecjalizowane (spadek o 17,9%); żywność (o 12,2%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (spadek o 4,3%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (spadek o 3,1%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (spadek o 2,5%); realizowana na zlecenie (spadek o 1,3%). W porównaniu z majem ubiegłego roku wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (o 4,8%); półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 0,5%).

W maju 2024 roku nowe zamówienia w przemyśle były niższe w ujęciu rocznym o 9,9% (w kwietniu notowano spadek o 0,9% r/r). Poziom zamówień eksportowych w maju był o 7,0% niższy niż przed rokiem (w kwietniu br. zamówienia eksportowe spadły o 1,1% r/r).

handel hurtowy

 


Pobierz notatkę >>> Handel hurtowy w maju 2024

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.