• A A A

Handel hurtowy w sierpniu 2022 ze wzrostem w ujęciu miesięcznym o 4,7%

23.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu 2022 roku

handel hurtowy w marcu

Handel hurtowy w sierpniu 2022 roku.

Sprzedaż hurtowa wzrosła o 4,7% w stosunku do lipca br. i jednocześnie była o 39,3% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku (w lipcu zanotowano wzrost o 31,4% r/r). Dobre wyniki handlu hurtowego w ujęciu miesięcznym były efektem wzrostu sprzedaży we wszystkich grupach:

  • największy wzrost zanotowano w przypadku agd, rtv, artykułów użytku domowego, o 19,7%.
  • sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych wzrosła o 11,0%;
  • półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 8,6%;
  • narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 7,6%;
  • napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 6,7%;
  • żywności o 4,7%;
  • kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 2,7%;
  • sprzedaż realizowana na zlecenie wzrosła o 2,6%
  • sprzedaż w grupie „niewyspecjalizowane” o 2,3%.


Wzrost we wszystkich grupach można zaobserwować również w ujęciu rocznym
– najmocniejszy w przypadku sprzedaży półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, która była o 57,6% wyższa niż w sierpniu ub. roku. Może to świadczyć o przygotowaniach przedsiębiorstw do jesiennej sprzedaży oraz realizacji zwiększonego poziomu zamówień – co może być pozytywnym sygnałem, będącym przeciwwagą dla pojawiających się pesymistycznych prognoz dotyczących m.in. kondycji przemysłu w najbliższych miesiącach. Wyniki sprzedaży hurtowej (w ujęciu rocznym) w pozostałych grupach wyglądały następująco: żywność – wzrost o 49,0%; niewyspecjalizowane – wzrost o 30,2%; narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie – wzrost o 29,2%; kosmetyki i wyroby farmaceutyczne – wzrost o 23,3%; wyroby tytoniowe – wzrost o 19,7%; agd, rtv, artykuły użytku domowego – wzrost o 14,4%; napoje alkoholowe i bezalkoholowe – wzrost o 11,5%; sprzedaż realizowana na zlecenie – wzrost o 4,9%.


Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w sierpniu (w ujęciu rocznym) o 31,5%
(w lipcu były o 29,8% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 36,3% wyższy niż przed rokiem (w lipcu zamówienia eksportowe wzrosły o 28,9% r/r). Wysoka dynamika zamówień eksportowych może świadczyć o tym, że – pomimo coraz trudniejszej sytuacji u najważniejszych partnerów handlowych– polskie przedsiębiorstwa są w stanie nie tylko utrzymywać, ale może też umacniać swoją pozycję w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

sprawdź także lipcowe wyniki  >>> TUTAJ


pozostałe raporty KIG >>> TUTAJ

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.