Handel hurtowy we wrześniu i nowe zamówienia w przemyśle, 25 października

25.10.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu

handel hurtowy we wrześniu

Handel hurtowy we wrześniu i nowe zamówienia w przemyśle.

Sprzedaż okazała się o 9,9% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 18,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży we wrześniu jest typowym zjawiskiem.
Przypomnijmy, że w sierpniu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym spadła o 1,2% a w ujęciu rocznym wzrosła o 22,8%.

Na ogólne zwiększenie sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 9,9%) wpłynęły wzrosty w takich kategoriach jak: kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 22,2%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 17,1%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 15,2%), sprzedaż realizowana na zlecenie (wzrost o 12,4%), żywność (o 8,2%), sprzedaż niewyspecjalizowana (o 7,5%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 6,3%). W stosunku do sierpnia spadła sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (o 3,3%) oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 13,4%).

Roczny wzrost sprzedaży w handlu hurtowym ogółem, wynoszący we wrześniu 18,9% jest efektem m.in. wysokiego poziomu sprzedaży półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, która zanotowała wzrost o 43,6% (we wrześniu ubiegłego roku wzrosła o 2,5% r/r). Wzrosła również sprzedaż w kategoriach: narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 18,3%), sprzedaż niewyspecjalizowana (o 14,4%), sprzedaż realizowana na zlecenie (11,2%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 10,2%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 10,0%) oraz żywność (o 1,8%). Niższy niż przed rokiem poziom zanotowała sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (spadek o 4,1%) oraz wyrobów tytoniowych (spadek o 0,7%).

We wrześniu nowe zamówienia w przemyśle ogółem okazały się o 17,7% wyższe niż przed rokiem (w sierpniu były wyższe o 34,3%). Poziom zamówień eksportowych we wrześniu okazał się o 10,8% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu zamówienia były wyższe niż przed rokiem o 25,0%).

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl
www.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.