• A A A

I Forum Biznesowe Polska - Kuba

20.11.2020

Ambasada Republiki Kuby w Warszawie i Ministerstwo Handlu Zagranicznego Republiki Kuby (MINCEX) zapraszają polskie firmy, eksporterów i inwestorów, do udziału w wideokonferencji na temat biznesu i inwestycji zagranicznych „I FORUM BIZNESOWE 2020” Polska-Kuba w dniach 8 i 9 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Handlu Zagranicznego Republiki Kuby jest zainteresowane udziałem w forum jak największej liczby polskich firm inwestorskich, w dowolnej branży, w celu rozszerzenia współpracy między obu krajami siostrzanymi.

Wydarzenie to promuje portfolio kubańskiego eksportu i możliwości biznesowych oraz współpracę z Kubą. Program obejmuje prezentację aktualnej oferty eksportowej, Okien Handlu Zagranicznego (VUCE), oraz inne tematy dotyczące działalności międzynarodowej m.in. w Porcie rozwoju MARIEL.

Forum będzie transmitowane na żywo na stronie MINCEX na YouTube tutaj

Link do spotkania: https://videoconf.embacuba.fr/videoconfeuropa
Hasło do spotkania: ClaveEuropa. 2020

Aby dołączyć do forum należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.foroempresarial.mincex.gob.cu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.