II Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021

28.10.2021

II Edycja Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021, odbędzie się w formule wirtualnej w dniach  od 29 listopada do 2 grudnia br.

W czasie pandemii COVID-19  wspomniane forum stworzy doskonałą przestrzeń  do rozmów pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, nowymi kubańskimi podmiotami gospodarczymi również z  niepaństwowymi formami zarządzania, przedstawicielami Rządu, Izbami Gospodarczymi i Agencjami Promocji Handlu i Inwestycji, którzy pragną współdziałać i  wymieniać się informacjami w sprawach biznesu i handlu z Wyspą.

Drugie Forum zapewni przestrzeń dla informacji i wymiany doświadczeń odnośnie przekształceń  jakie dokonują się obecnie w gospodarce kubańskiej. Będzie doskonałą okazją do poznania naszych głównych produktów eksportowych  (dóbr i usług) oraz okazją do nawiązania kontaktów handlowych w sektorach priorytetowych, takich jak  bio-farmaceutyczny, turystyczny i  rolno-spożywczy.

Jedną z ważnych części tego przedsięwzięcia  będą stanowić realizowane po raz pierwszy wirtualne targi, które pozwolą  przedsiębiorcom na zaprezentowanie swoich produktów za pośrednictwem platformy Forum Przedsiębiorczości. Ponadto odbędzie się  Forum Handlowe z udziałem Kubańczyków mieszkających zagranicą i zainteresowanych handlem i inwestycjami na Wyspie, co przyczyni się do zacieśniania stosunków pomiędzy Kubańczykami mieszkającymi w innych krajach i Kubą.

Za pomocą dokonanej z wyprzedzeniem rejestracji na stronie internetowej Forum można uzgodnić robocze spotkanie z przedstawicielami firm związanymi z sektorem zagranicznym gospodarki.
Link do rejestracji: www.foroempresarial.mincex.gob.cu
Prosimy o rejestrację udziału w Forum do dnia 25 listopada 2021 r.

Najbliższe wydarzenie w ramach Forum Przedsiębiorczości Kuba, zaplanowane jest na dzień 16 listopada w formule online w godz. 15:00-16:30 i zorganizowane  będzie we współpracy z  Izbą Handlową Kuby oraz przy wsparciu Ambasady RP w Hawanie. Uwaga: w związku ze zmianą czasu w Polsce na zimowy – zmiana godziny webinarium!
Spotkanie będzie miało charakter informacyjno – networkingowy, z krótkimi prezentacjami i dyskusją, a do udziału zapraszamy wybranych partnerów GT ze strony kubańskiej.
Roboczym językiem spotkania jest angielski.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona informacja nt. możliwości włączenia się polskich firm z branży zielonych technologii w program GreenEvo realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach którego Krajowa Izba Gospodarcza wspierała Ministerstwo w organizacji  działań promocyjnych w 2021 r. dla laureatów programu.
Wśród perspektywicznych dziedzin polskiego eksportu na Kubę znajduje się sektor energetyczny, w tym odnawialne źródła energii (energia fotowoltaiczna, wiatrowa).
Ważną dziedziną gospodarki kubańskiej jest też branża turystyczna, która stwarza  wiele możliwości  do współpracy dla firm polskich, proponujących nowoczesne rozwiązania przy renowacji i rekonstrukcji zabytków kultury kubańskiej z zastosowaniem technologii uwzględniających ochronę środowiska Wyspy.

Zainteresowanych udziałem  w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza online: https://formularze.kig.pl/pl/2021-11-16-green-cuba-eng/.
Spotkanie odbędzie się na platformie: Jitzi Meet     https://meet.jit.si/MpEcBYL469Rs9fBU

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Salamończyk: asalamonczyk@kig.pl , 22 6309773, 516 178476
Elżbieta Wojtas: ewojtas@kig.pl , 22 6309752, 516 705 708
Maria Nowakowska, mnowakowska@kig.ol, 506 118 375

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.