• A A A

III Kongres Zdrowia Psychicznego

15.03.2021

Zapraszamy na III Kongres Zdrowia Psychicznego, którego patronem jest Komitet Dialogu Społecznego KIG

III Kongres Zdrowia Psychicznego

III Kongres Zdrowia Psychicznego planowany jest na 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 9-17 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie. Odbędzie się pod tytułem „Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek”  Hasłem promującym jest „Zdrowie psychiczne ma znaczenie  oraz hasztag  #ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie

Jego dwa główne tematy, to reforma psychiatrii dorosłych i reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Będzie towarzyszyło mu sympozjum satelitarne poświęcone psychospołecznym uwarunkowaniom środowiska pracy z celem wypracowania rekomendacji w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Patronem sympozjum jest Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Będę towarzyszyły mu również liczne webinaria. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 kongres będzie miał formę hybrydową, staramy się, aby mógł być transmitowany na żywo.

Kongres odbędzie się zgodnie z obowiązującym w dniu 7 czerwca br. reżimem sanitarnym, w ograniczonej ilości osób. Tradycyjnie po wydarzeniu planujemy „Marsz Żółtej Wstążki”, udamy się do Ministerstwa Zdrowia. Dopuszczamy możliwość odwołania stacjonarnych wydarzeń, wówczas odbędą się one wyłącznie online.

Organizatorami III edycji Kongresu są:

Organizator główny: Fundacja eFkropka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie, Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą w Krakowie, Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie.

W ramach pierwszej części spotkania prelegenci opowiedzą, co już się udało zmienić w ramach transformacji leczenia psychiatrycznego dzięki pilotażowi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego a co jest jeszcze przed nami. To za sprawą pilotażu w Polsce powstało już 33 Centrów Zdrowia Psychicznego, obejmujących opieką ok 12 procent mieszkańców Polski.

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży, której będzie poświęcona druga część Kongresu Zdrowia Psychicznego, rozpoczęła się w zeszłym roku od utworzenia ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Miejsca te zatrudniają psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Można tu skorzystać z porady psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej, sesji wsparcia psychospołecznego, wizyty u specjalisty ale też porady domowej lub środowiskowej. W przyszłości praca ośrodków ma być oparta na pracy środowiskowej – współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Umowy na udzielanie świadczeń podpisało 138 ośrodków, z czego 120 rozpoczęło działalność i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom.

Więcej informacji

Weź udział w debacie organizowanej przez Komitet Dialogu Społecznego: Dialog społeczny – czy wszyscy mamy głos?

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.