Incoterms® 2010

Incoterms® 2010 to najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych.

logo_incoterms_2010
Incoterms (międzynarodowe reguły handlu/warunki sprzedaży), uzgadniane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) określają koszty, ryzyko i praktyczne aspekty przewozu towarów pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Treść Incoterms® 2010 została ostatecznie zatwierdzona przez centralę ICC w drugiej połowie września 2010 r. i weszła w życie 1 stycznia 2011 roku.

Incoterms® 2010 w wersji polsko-angielskiej zostały wydane staraniem ICC Polska i na zasadzie porozumienia są dystrybuowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Formularz zamówienia na publikację Incoterms 2010: formularz_zamowienie-incoterms2010-1
(zamówienie będzie zrealizowane po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem płatności).

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Anna Derbin
tel + 48 22 630 96 43
fax + 48 22 828 41 99
e-mail: aderbin@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.