• A A A

INCOTERMS 2020. Zamów publikację

28.05.2020

INCOTERMS to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, w tym koszty, ryzyko i inne praktyczne aspekty przekazania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym:

  • regulują podział obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym;
  • określają podział kosztów;
  • porządkują warunki dostawy i odpowiedzialność za dostawę towarów;
  • określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w dostawie.

Począwszy od 1936 roku reguły Incoterms® opracowuje i przygotowuje Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce).  Ich stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Staraniem ICC Polska INCOTERMS 2020 zostały wydane w wersji polsko-angielskiej. Krajowa Izba Gospodarcza dystrybuuje Incoterms®2020 oraz wersje wcześniejsze na zasadzie porozumienia z ICC Polska.

Znajomość reguł Incoterms pozwoli Ci uniknąć wielu kosztownych błędów i bezkonfliktowo zrealizować transakcje handlowe. Nie daj się zaskoczyć kontrahentom i działaj zgodnie ze zmienionymi regułami Incoterms 2020. Sprawdź, czy zapisy umowy wystarczająco zabezpieczają Twoją firmę.

Chcesz zamówić publikację?
Skontaktuj się z Biurem Współpracy z Zagranicą

Anna Derbin
e-mail: aderbin@kig.pl
tel: 22 630 96 43

Możesz też skorzystać z gotowego formularza zamówienia.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.