Inflacja w marcu 2019

15.03.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dziś dane o inflacji w marcu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,3% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 1,7% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 1,2%).

Zmiana cen w skali miesiąca była niższa od oczekiwanej, natomiast wskaźnik dwunastomiesięczny, okazał się zbliżony do prognozowanego przez rynek. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym, mimo wzrostu,  pozostaje na bardzo niskim poziomie.

W skali miesiąca inflację najbardziej podbijały towary i usługi w kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,4%), odzież i obuwie (wzrost z 3,2%) użytkowanie mieszkania w tym nośniki energii (0,2%) restauracje i hotele (wzrost o 0,4%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: łączność (spadek o 0,1%) i pozostałe towary  usługi (spadek o 0,4%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były towary i usługi w grupach: restauracje i hotele (o 3,6%), transport (o 3,5%), edukacja (o 3,1%) zdrowie (o 2,9%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 2,6%). Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: łączność (o 2,5%) odzież i obuwie (o 2,4%). W przypadku pozostałych grup zmiana cen nie odbiegała znacząco od przeciętnej tj. 1,7%.

Oczekujemy że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji pozostawać będzie na zbliżonym do obecnego poziomie, w przełomie zaś kwartałów trzeciego i czwartego nieco się obniży (o ile na rynkach żywności i paliw nie dojdzie do znaczących anomalii). Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 1,5%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 1,4%, wobec 1,7% w roku 2018.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.