• A A A

Informacja dot. "Małej działalności gospodarczej"

07.04.2017

Krajowa Izba Gospodarcza z zainteresowaniem przyjęła propozycję Ministerstwa Rozwoju przedstawioną na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego zakładająca wprowadzenie kategorii „małej działalności gospodarczej”  w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Propozycja zakłada obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne dla małych przedsiębiorstw z sektora usług (osiągających przychód do 60 tysięcy złotych rocznie), poprzez uzależnienie ich wysokości od przychodu.

W ocenie KIG, rozwiązanie to może zachęcić do zarejestrowania działalności gospodarczej dużą grupę osób działających aktualnie w szarej strefie.

Obecnie, w przypadku wielu przedsiębiorców osiągających niskie dochody (szczególnie tych, którym zakończył się 2 letni okres stosowania obniżonych składek), obowiązująca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest powodem likwidacji działalności.