IT Poland Meeting, 8 lutego 2023

13.01.2023

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na IT Poland Meeting

 

Fundacja Unity Legal Collaboration Hub, która powołała IT Poland Technology Cluster razem z partnerem strategicznym

Krajową Izbą Gospodarczą organizuje konferencję dotyczącą sytuacji na polskim rynku IT i Tech w obliczu wojny w Ukrainie.

Wydarzenie jest kierowane zarówno do firm ukraińskich jak i do wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć o obecnej sytuacji na rynku IT i Tech

oraz znaleźć dla siebie partnera do realizacji wspólnych projektów. 

 


IT Poland Meeting będzie się składał z trzech paneli dyskusyjnych, które obejmą:

– Źródła finansowania
– Ekosystemy w sektorze IT i Tech
– Subiektywne spojrzenie na aktualną sytuację rynku IT i Tech

W trakcie wydarzenia przedstawiony zostanie IT Poland Technology Cluster.


GDZIE i KIEDY? 

08 lutego 2023 roku (środa)
Centrum Kreatywności Targowa
ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa

Rejestracja na stronie IT Poland Technology Cluster: https://itpoland.io/pl/it-polan-meeting/


Liczba miejsc ograniczona

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.