• A A A

IX Europejski Meeting Gospodarczy, 17 października 2019 r.

12.08.2019

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na IX Europejski Meeting Gospodarczy, który odbędzie się 17 października 2019 r., w godz. 11.00-14.45, w Radisson Collection Hotel, przy ul. Grzybowskiej 24, w Warszawie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod tytułem Polityka Klimatyczno – Energetyczna UE „Węgla tyle ile trzeba i tak długo jak to konieczne w interesie gospodarki i obywateli. Na czas transformacji energetyki w Polsce i ubezpieczenie niesterowalnej generacji odnawialnej”.

Jest to wydarzenie cykliczne, podczas którego podejmujemy ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Obszar merytoryczny konferencji będzie podsumowaniem otwartych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. W czasie tych spotkań eksperci dyskutują nad polityką energetyczną państwa, kosztami gospodarczymi i społecznymi polityki klimatyczno- energetycznej UE i koniecznością zachowania konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii.

Czas transformacji naszej energetyki, w tym rozwój OZE wymaga jej ubezpieczenia generacją konwencjonalną – z naszych zasobów paliw stałych. Węgiel kamienny i brunatny na wiele jeszcze lat ma tu przypisaną niebagatelną rolę. W dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku rola ta jest jednoznacznie określona i istotna na miarę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Założeniem Meetingu będzie opracowanie  VI Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie koniecznych działań dla ubezpieczenia interesów gospodarki w Polsce wobec wyzwań, jakie czekają nas w kolejnych latach. Apel kierujemy do środowisk politycznych, gospodarczych w kraju i wspólnocie europejskiej, ludzi nauki oraz ambasad i kręgów dyplomatycznych.

W konferencji uczestniczą corocznie eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych oraz przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzystów, partii politycznych, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce i mediów.


Program konferencji
  – Pobierz pdf

Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: dwasyluk@kig.pl w terminie do 10 października 2019 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy organizacji/przedsiębiorstwa).


Patronat honorowy: Minister Energii


Partnerzy konferencji

Polska Grupa Górnicza S.A. – największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Nowe przedsięwzięcia jak wejście na rynek fotowoltaiki, rozwój nowych usług w oparciu o infrastrukturę i potencjał górnictwa oraz budowa pierwszej w Polsce instalacji zgazowania węgla do metanolu sprawiają, że w perspektywie dekady PGG stanie się silnym podmiotem nie tylko w branży wydobywczej lecz także w energetyce odnawialnej, usługach konstrukcyjnych oraz karbochemii.

….

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstały w 1950 r. Spółka prowadzi działalność poprzez następujące jednostki organizacyjne: Zakład Techniki Cieplnej, Zakład Ochrony Środowiska, Zakład Chemii i Diagnostyki, Centralne Laboratorium, Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego. ENERGOPOMIAR świadczy usługi pomiarowe i doradcze dotyczące procesów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska. Działalność firmy obejmuje również analizy chemiczne i fizykochemiczne, a także doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi oraz usługi Inżyniera Kontraktu.

www.energopomiar.com.pl

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. to lubelskie przedsiębiorstwo wydobywcze, będące częścią Grupy Enea. Zaopatruje w surowiec największych producentów energii elektrycznej oraz odbiorców przemysłowych. Jest liderem branży w zakresie wyników finansowych, wydajności, rozwiązań technologicznych, bezpieczeństwa i dbałości o środowisko.

Patroni medialni

 

Kontakt
Danuta Wasyluk
tel. 22 630 97 33
kom. 48 501 728 586
e-mail: dwasyluk@kig.pl