Izby Gospodarcze wzywają do natychmiastowych rozwiązań energetycznych

07.09.2022

7 września w Pradze odbyło się spotkanie liderów i liderek Eurochambres, podczas którego przyjęto wspólny apel do rządzących w krajach europejskich w sprawie rosnących cen energii. Krajowa Izba Gospodarcza jest jednym z sygnatariuszy tego apelu

Wezwanie Izb ma związek z rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu. Przedstawiciele przedsiębiorców zwrócili się z prośbą o rekompensaty finansowe, interwencji rynkowej ze strony rządów, oraz wprowadzenia rozwiązań bilansujących politykę energetyczną. Z Liderami europejskich izb handlowych spotkał się czeski minister spraw europejskich Mikuláš Bek.

Ekstremalnie wysokie ceny energii mogą doprowadzić do ograniczenia produkcji, co będzie miało katastrofalne skutki dla przedsiębiorstw, międzynarodowej konkurencyjności europejskiej gospodarki i rynku pracy […] Pilnie potrzebujemy ukierunkowanej polityki pomocy, w tym odpowiedniej rekompensaty finansowej dla firm – stwierdził prezes Eurochambres Luc Frieden.

 

Uczestnicy spotkania w Pradze apelują o solidarność i wspólne, europejskie rozwiązania w celu zabezpieczenia przystępnej cenowo energii zarówno dla przedsiębiorstw jak i konsumentów.

 

Mamy nadzieję, że zarówno instytucje europejskie jak i władze polskie w porozumieniu ze światem biznesu przyjmą rozwiązania stabilizujące sytuację na rynku energetycznym. W obecnej sytuacji zagrożeni są nie tylko przedsiębiorcy, ale również konsumenci. Jedynie rozsądne, oparte na europejskiej solidarności działania pozwolą na wypracowanie narzędzi do zatrzymania kryzysu – mówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, biorąca udział w praskim spotkaniu.

Potrzeba rządowej ingerencji

Europejskie Izby przyznają, że rządowe interwencje w rynek są niezbędne do zapewnienia przystępnych cen dla konsumentów końcowych i odciążenia przedsiębiorstw. Istotne jest jednak, aby wszelkie podejmowane środki nie utrudniały funkcjonowania wewnętrznego rynku energii ani nie zagrażały bezpieczeństwu dostaw i wysiłkom na rzecz oszczędności energii.

Izby wzywają do rozwiązań na poziomie europejskim, aby uniknąć nieprzewidzianych skutków dla transgranicznych przepływów energii między państwami członkowskimi.

Komisja Europejska powinna w wystarczającym stopniu określić opcje polityczne i zapewnić staranne uwzględnienie interesów europejskich przedsiębiorstw. Na 9 września zaplanowane jest spotkanie europejskich ministrów do spraw energetyki.


Apel Eurochambres do pobrania >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.