• A A A

Jubileusz 25-lecia działalności Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

22.11.2018

19 października 2018 roku Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa obchodziła Jubileusz 25-lecia działalności. Doniosłe wydarzenie z udziałem byłych i obecnych działaczy słupskiego samorządu gospodarczego zaszczycił obecnością Pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała 31.07.1993 roku, a od 5.08.1993 roku stała się członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Słupską Izbę utworzyli ludzie o wielkiej pasji do działania. W kronikach Izby znajduje się wiele nazwisk osób, które zapisały najlepsze strony słupskiego samorządu gospodarczego. Są tam przedsiębiorcy, działacze gospodarczy i przedstawiciele władz samorządowych, są radni, parlamentarzyści, działacze ze sfery kultury i osoby duchowne, a także przedstawiciele urzędów, instytucji, mediów i organizacji pozarządowych. Wszyscy oni pozostawili w Izbie swój ślad łącząc się w aktywnej współpracy dla dobra regionu.

Wielu działaczy słupskiej Izby już odeszło, wielu zmieniło miejsce zamieszkania i pracy. A Izba wciąż trwa, jako wielka samorządowa rodzina, do której ciągle dołączają nowi przedsiębiorcy.

Niewątpliwie żywą historią Izby jest Eugeniusz Helski, który od początku był związany z tworzeniem samorządu gospodarczego w regionie słupskim. Z jego inicjatywy, jesienią 1989 roku powstało w Słupsku Towarzystwo Gospodarcze „Słupia”, które dało podstawy do zbiorowej działalności samorządu przedsiębiorców. W wyniku dynamicznego rozwoju, już w 1991 roku w Towarzystwie działało ponad 30 firm, co umożliwiło jego przekształcenie w słupski Oddział Gdańskiej Izby Prywatnego Przemysłu i Handlu.

        Na fali spontanicznie powstających w tym czasie w kraju izb gospodarczych, także w Słupsku nastąpiły dogodne warunki do uzyskania samodzielności. Zaistniała sytuacja do zaprezentowania społeczeństwu nowej struktury gospodarczej, która jako reprezentant przedsiębiorców i firm miała odegrać ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym regionu. W działania te mocno zaangażowali się wówczas: Stanisław Staniuk, Władysław Klimowicz, Elżbieta Wabiszczewicz, Leon Nowikow, Karol Seemann i wielu innych.

        W dniu 30.06.1993 roku, 50 członków założycieli powołało Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową, która miesiąc później została zarejestrowana sądownie. Pierwszym prezesem Izby został Stanisław Staniuk, repatriant ze Wschodu, rzemieślnik i przedsiębiorca, który zapoczątkował okres 25 lat rozwoju słupskiego samorządu gospodarczego.

Jubileusz Izby przypadł w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej wyjątkowej okazji władze Izby postanowiły ufundować sztandar upamiętniający dokonania wszystkich członków SIPH w ćwierćwieczu działalności. Fundatorami sztandaru stali się liczni przedsiębiorcy i sympatycy Izby, a honorowy patronat nad Jubileuszem 25-lecia SIPH objął Pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Ceremonia wręczenia sztandaru i uhonorowanie zasłużonych działaczy stanowiły kulminację święta słupskich przedsiębiorców. W tym wyjątkowym dniu oddano hołd, wspominano i wyróżniono wszystkich, których praca legła u podstaw rozwoju słupskiej Izby. Dzięki zaangażowaniu wielu osób Izba stała się ważnym gospodarczym partnerem na mapie Pomorza Środkowego wnosząc istotny wkład w jego przemiany gospodarcze i rozwój.

– Dziś firmy członkowskie SIPH – podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Jan Czechowicz –  biorą udział w wielu ważnych inwestycjach, które sprawiają, że rośnie znaczenie naszego regionu, a mieszkańcom żyje się tu dostatnio i bezpiecznie.

W najważniejszym momencie uroczystości prezes KIG Andrzej Arendarski wręczył prezesowi SIPH ufundowany sztandar oraz odznaczył zasłużonych działaczy Izby. W swoim wystąpieniu podkreślił doniosłość wydarzenia:

Sztandar to nie tylko symbol wartości, honoru i szacunku do tradycji. Sztandar dla członków Izby to także zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Organizacji i wobec społeczeństwa regionu.

Jubileusz 25-lecia działalności słupskiej Izby był nie tylko okazją do refleksji na temat osiągniętych sukcesów oraz wyzwań z jakimi przyszło się zmierzyć. Pokazał również, że Izba ma duży potencjał ludzi, doświadczenia i energii, który pozwala jej śmiało wytyczać nowe cele w samorządowej działalności.

Fot. SAS, P. Mandryk