Jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego

11.12.2020

Trzydzieści lat działań podejmowanych na rzecz rozwoju polskiej branży targowej

  

W 2023 roku Polska Izba Przemysłu Targowego świętuje Jubileusz 30-lecia, który będzie obchodzony przez cały rok, od stycznia do grudnia 2023 r.

Celem obchodów Jubileuszu jest podkreślenie wkładu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w rozwój polskiej branży targowej oraz rodzimej gospodarki na przestrzeni ostatnich 30 lat. Izba jest dumna z ogromnego dorobku polskiego rynku targowego, zbudowanego wspólnymi siłami Członków i Izby oraz uznania, jakim polskie targi i firmy działające w branży targowej cieszą się dziś w kraju i za granicą.

W związku z obchodami Jubileuszu przygotowany został szereg publikacji na temat branży, historii oraz przyszłości targów, a także osób, które wniosły w jej rozwój szczególny wkład. Teksty będą publikowane w mediach oraz na profilach PIPT w mediach społecznościowych na przestrzeni bieżącego roku.

W ramach obchodów została zainicjowana m.in. Akcja 30 LAT MINĘŁO, której celem jest zebranie w ciągu roku kolekcji pamiątek w postaci zdjęć z targów przechowywanych do dzisiaj oraz zdjęć gadżetów, elementów konstrukcji, materiałów reklamowych, ulotek, itp.
z ostatnich 30 lat targów (i starszych) od Członków Izby i przyjaciół targów w celu ich prezentacji na koniec roku na wystawie online.

Jubileusz 30-lecia to również wspólne świętowanie z fanami targów. Jednym z elementów wspólnej zabawy będzie Jubileuszowy Konkurs PIPT. W ramach Konkursu raz w miesiącu przez cały rok na profilu Facebook Targi Dają Więcej ukazywać się będą pytania związane z branżą. Zwycięzcami Konkursu zostaną każdorazowo trzy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Nagrodami w Konkursie będą wejściówki na najciekawsze imprezy odbywające się na targach w całej Polsce.

W roku obchodów planowane są również inne ważne i ciekawe inicjatywy, m.in. oficjalna Gala Jubileuszowa. O szczegółach będziemy na bieżąco informować na stronie Izby www.polfair.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook PIPT oraz Facebook Targi Dają Więcej.


W latach 1993-2006 organizacja działała jako Polska Korporacja Targowa, od 2006 roku jako Polska Izba Przemysłu Targowego – izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów. Siedzibą PIPT jest Poznań.

Zgodnie z misją, Polska Izba Przemysłu Targowego nieustannie promuje targi jako jedno z najważniejszych narzędzi eksportu i promocji polskich firm i polskich produktów,
a także, jako instrument komunikacji bezpośredniej i marketingu dla firm z niemal każdego sektora gospodarki oraz zachęca przedsiębiorców do udziału w targach w charakterze wystawców i zwiedzających.

Izba integruje środowisko branżowe polskich firm działających w szeroko rozumianym przemyśle targowym do którego należą:

 ✓ organizatorzy targów

operatorzy obiektów targowych

 firmy projektujące i budujące stoiska targowe

 firmy spedycji targowej

organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział     w targach za granicą

firmy świadczące usługi IT dla targów

PIPT stanowi również platformę wiedzy, informacji oraz wymiany kontaktów. Wspiera firmy targowe lobbując na ich rzecz i rzecz branży u władz rządowych i samorządowych. Przez szereg lat działań lobbingowych Izba wypracowała pozycję oficjalnego eksperta branży targowej w rządzie, a biorąc udział w regularnych spotkaniach z przedstawicielami rządu
i poszczególnych ministerstw stała się partnerem do rozmów.


Kontakt

Aleksandra Wardach
e-mail: a.wardach@polfair.com.pl
tel: 576 311 611

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.