Już 6 lutego razem z UNEP/GRID-Warszawa zapraszamy do udziału w Sustanability Industry Lab

23.01.2024

Eksperci komitetu KIG ds. ESG o trendach zrównoważonego rozwoju w branży automotive na Sustainable Industry Lab

Sustainable Industry Lab

Sustainable Industry Lab jest konferencją, podczas której spotkają się przedstawiciele biznesu, organizacji otoczenia biznesu i administracji centralnej, aby omówić najistotniejsze globalne i regionalne wyzwania związane z transformacją klimatyczno-środowiskową, społeczną i gospodarczą. Krajowa Izba Gospodarcza będąca liderem w dostarczaniu wdrożeń z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance) oraz szkoleń z tej dziedziny jest Partnerem wydarzenia. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i zapleczu eksperckiemu w postaci Komitetu ds. ESG, KIG będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie, dostarczając unikalne know-how oraz wsparcie ekspertów.

SILab’24 podejmuje temat poruszany w powstającym Traktacie ONZ dotyczącym plastiku (UN Plastic Treaty), a więc prawie międzynarodowym regulującym wykorzystanie tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zanieczyszczania środowiska plastikiem i zminimalizowania jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka na etapach produkcji, transportu i użytkowania. Konferencja odnosi się bezpośrednio do rezolucji podejmowanych przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Konferencja to szereg interaktywnych dyskusji w ramach:

  • labiryntu wyzwań, rozwiązań, regulacji
  • laboratorium: okrągłe stoły branżowe

W obu częściach, Organizatorzy poszukiwać będą najpilniejszych rozwiązań w obszarze legislacyjnym, technologicznym, konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania ESG, przede wszystkim w kontekście relacji w całym łańcuchu wartości.

Eksperci KIG o trendach zrównoważonego rozwoju w branży automotive

W tegorocznej edycji konferencji wystąpią członkinie Komitetu KIG ds. ESG: Joanna Kulczycka, Maria Andrzejewska czy Jolanta Okońska-Kubica, która również poprowadzi okrągły stół dla branży automotive. W dyskusji moderowanej przez Jolantę Okońską – Kubicę wezmą udział:

Andrzej Gemra – Public affairs & electromobility expert in the Communication Directorate Renault
Tomasz Sączek – Dyrektor zarządzający IPP Polska
Piotr Lachowicz – Group Sustainability Expert Raben
Monika Poddębniak – Senior Manager Projektowania Łańcucha Dostaw & CSR Auchan

Informacje organizacyjne

Termin: 06.02.2024

Rejestracja >>> https://go.gridw.pl/silab24-rejestracja

Więcej o konferencji >>> https://www.sustainableindustrylab.eu/pl/2024?o-konferencji

 


Organizator: UNEP/GRID-Warszawa – organizacja ustanowiona w Polsce przez United Nations Environment Programme (UNEP) w 1991 roku na mocy porozumienia z Rządem RP. Realizuje misję UNEP poprzez inicjowanie partnerstw oraz wspieranie polskich i międzynarodowych partnerów w zrównoważonym rozwoju i ochronie klimatu.
Kontakt: info@sustainableindustrylab.eu

Krajowa Izba Gospodarcza – największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku, reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców. Jest członkiem Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Wspieranie firm we wprowadzaniu standardów ESG w zgodzie z najnowszymi regulacjami prawnymi i dobrymi praktykami, a także wdrażaniu polityki odpowiedzialnego biznesu – jest od kilku lat jednym z ważniejszych obszarów zaangażowania Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.