• A A A

Już wkrótce Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021 // 12 maja

05.05.2022

12 maja 2022 odbędzie się IV Gala konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021

Podczas Gali wręczone zostaną nagrody przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu.

Jest to już IV edycja tego konkursu. Konkurs organizowany od 2017 r. przez Miasto Łomża wspólnie z Powiatem Łomżyńskim  i Powiatowym Urzędem Pracy, stał się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

W trakcie trzech edycji w latach 2017, 2018, 2019 nagrody przyznano w kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Kobieta Biznesu, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej, Super Anioł.

Trzecia edycja w 2019 r. poprzedzona konferencją Invest in Łomża z udziałem radców handlowych z kilkudziesięciu krajów, była jednocześnie wstępem do szóstego Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

W roku 2020 konkurs nie odbył się z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Inicjatywa została wznowiona w 2021 roku. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju była sprawdzianem dla lokalnego biznesu, nie tylko elastyczności i możliwości dostosowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale również sprawdzianem wrażliwości społecznej biznesu.

Kategorie konkursu w roku 2021 zostały zaktualizowane o aspekty działalności przedsiębiorców w dobie pandemii. Nagrody zostaną  przyznane w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Firma „z sercem”, Pracodawca Jutra, Kobieta Sukcesu, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej.

Czwarta edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Rzecznika MŚP, Marszałka Województwa Podlaskiego, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Podlaski Związek Pracodawców.


Patronat medialny: TVP 3 Białystok, Radio Białystok, Tereny inwestycyjne info.

Partnerami konkursu są:  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Województwo Podlaskie, PKO Bank Polski.

Partnerem merytorycznym jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.