Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu KIG w prestiżowym gronie ekspertów POLSIF

14.05.2024

Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, została przyjęta w poczet członków zwyczajnych POLSIF – NGO, która jest reprezentatywnym i wiarygodnym głosem w zakresie zrównoważonych inwestycji i finansów

W ramach współpracy, Karolina Opielewicz będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach edukacyjnych i informacyjnych, wspierając rozwój dobrych praktyk z zakresu ESG, uwzględniając swoją aktywność w reprezentowaniu branży w obszarze zrównoważonych inwestycji i finansów w rozmowach z administracją publiczną i regulatorami krajowymi i unijnymi. Uczestnictwo w POLSIF jest konsekwencją jej głębokiego zaangażowania w budowanie bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

 

 

Ekspertka z wizją i doświadczeniem

Karolina Opielewicz od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju sektora MŚP oraz wdrażania zasad ESG. W Krajowej Izbie Gospodarczej skupia się na komunikacji i prowadzeniu projektów wspierających zrównoważony rozwój firm, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Z jej inicjatywy, KIG powołała Szkołę ESG i podjęła szereg działań edukacyjnych wspierających przedsiębiorców w zielonej transformacji. Zaangażowanie Karoliny Opielewicz znajduje swoje odzwierciedlenie także w strukturach Eurochambres, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

POLSIF

POLSIF to pozarządowa inicjatywa non-profit działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiego rynku finansowego. Realizuje działania mające na celu promowanie zrównoważonych inwestycji i finansów. Wśród nich znajdują się m.in.: opracowywanie wytycznych, standardów i najlepszych praktyk, analizowanie regulacji prawnych w zakresie zrównoważonych inwestycji i finansów, przygotowywanie analiz i raportów, reprezentowanie branży w rozmowach z administracją publiczną i regulatorami krajowymi i unijnymi oraz inicjowanie współpracy międzynarodowej. POLSIF jako członek EUROSIF ma możliwość prezentowania polskiego stanowiska na poziomie Europejskim. W ramach EUROSIF POLSIF tworzy reprezentację ponad 400 europejskich inwestorów instytucjonalnych, podmiotów zarządzających aktywami oraz dostawców indeksów. POLSIF tworzy kilkudziesięciu przedstawicieli wiodących towarzystw, funduszy inwestycyjnych, banków, funduszy private equity, organizacji i izb branżowych oraz świata nauki. Więcej >>> tutaj

 


 

Kontakt dla mediów

Katarzyna Wełpa
tel. +48 534 703 070
e-mail: kwelpa@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza jako istniejąca od 1991 roku organizacja wsparcia biznesu oferuje przedsiębiorcom szereg usług doradczych i strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy centrum wiedzy i doświadczenia o ESG – wokół Krajowej Izby Gospodarczej stworzyliśmy silną merytorycznie grupę ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju. Nasi eksperci są zaangażowani są w najważniejsze grupy robocze i ciała doradcze na poziomie krajowym i unijnym. Dzięki temu najlepiej wiedzą jakie rozwiązania należy wdrożyć w organizacji żeby odpowiadały normom unijnym i innym przepisom prawnym.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą bazę wiedzy >>> tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.