• A A A

Kazachstan - PILNE // wiadomość dla Inwestorów

12.01.2022

Komunikat Spółki Narodowa KAZAKH INVEST S.A. – do Inwestorów:

„Drodzy Inwestorzy!
W warunkach stanu wyjątkowego wprowadzonego na całym terenie Kazachstanu oraz zgodnie z instrukcjami Prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa, informujemy, że państwo podejmuje niezbędne środki w celu ochrony podmiotów inwestycji zagranicznych oraz działalności firm zagranicznych reprezentowanych w Kazachstanie.

Podkreślamy, że wszystkie zobowiązania państwa wobec inwestorów pozostają i wraz z stabilizacją sytuacji w kraju będą kontynuowane prace nad poprawą otoczenia biznesowego i warunków działalności przedsiębiorczej.


Komitet Inwestycyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu wraz ze spółką narodową „KAZAKH INVEST” prowadzi stały monitoring i udziala pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problematycznych problemów inwestorów.


W przypadku napotkania trudności w działalności operacyjnej i realizacji projektów inwestycyjnych w bieżącym okresie prosimy o kontakt z całodobową infolinią pod numerem +7-7172-620-620, lub kontakt z regionalnymi przedstawicielami „KAZAKH INVEST” poprzez kontakty wskazane poniżej …. ” /pismo do pobrania/

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.