• A A A

KIG apeluje do premiera ws. ustawy BDO

20.12.2019

Na kilka dni przed planowanym wejściem w życie ustawy o gospodarce odpadami, wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Pojawił się nawet pomysł opóźnienia zmian o 12 miesięcy. Krajowa Izba Gospodarcza jest zaniepokojona stanem przygotowań do wprowadzenia ewidencji odpadów w elektronicznym systemie BDO. Do Premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęło dziś oficjalne stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące tej kwestii.

Treść pisma sygnowanego przez Prezesa Andrzeja Arendarskiego poniżej:

Środowiska Gospodarcze skupione w Krajowej Izbie Gospodarczej – popierając zwalczanie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami – są głęboko zaniepokojone stanem przygotowań do wprowadzenia ewidencji odpadów w elektronicznym systemie BDO.

Aktualnie dostępna testowa wersja systemu nie uwzględnia szeregu koniecznych zmian wskazywanych przez przedsiębiorców, które umożliwiłyby sprawne wdrożenie i funkcjonowanie systemu.

Wprowadzenie BDO jako jedynego narzędzia ewidencji odpadów, powinno być – zdaniem przedsiębiorców – poprzedzone dłuższym okresem testowym. W związku z powyższym postulujemy zmianę terminu obowiązywania prowadzenia  ewidencji odpadów w systemie elektronicznym BDO na 1.01.2021 r., co pozwoli na rzetelne i optymalne przygotowanie systemu, jego przetestowanie oraz przeszkolenie i przygotowanie przedsiębiorców niezbędne do sprawnego wdrożenia systemu. Rok 2020 powinien być rokiem równoległego funkcjonowania testowego systemu BDO i obecnego sposobu prowadzenia KPO i KEO

Mam nadzieję, że Pan Premier przychyli się do naszego apelu.