• A A A

KIG i Go Global Group zapraszają do udziału w programie 1.2. Polska Wschodnia - Internacjonalizacja polskich MŚP

05.08.2020

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą Go Global Group zaprasza do udziału w programie 1.2. Polska Wschodnia – Internacjonalizacja polskich MŚP, finansującym rozwój sprzedaży i eksportu Państwa firmy oraz zakup środków trwałych. Jest to niepowtarzalna szansa na otrzymanie znacznego wsparcia finansowego, dzięki któremu zniwelujecie Państwo negatywne skutki kryzysu wywołanego przez COVID-19.


Co oferuje program Internacjonalizacja MŚP w ramach pomocy de minimis?

 • Maksymalną wartość dofinansowania na szereg usług związanych z promocją produktu za granicą w wysokości 800 000 zł;
 • Maksymalną intensywność dofinansowania równa 85%;
 • Maksymalną wartość dofinansowania na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 150 000 zł.


Na co mogę przeznaczyć środki?

W ramach dofinansowania możecie Państwo przeznaczyć środki finansowe na następujące czynności:

 • Zakup środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • Udział w targach;
 • Organizacja misji gospodarczych;
 • Udział w wystawach oraz konferencjach zagranicznych;
 • Usługi doradcze, w tym pozyskanie nowych kontrahentów;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • Działania marketingowe i promocyjne.

Jakiego regionu Polski dotyczy program?

W ramach programu brane pod uwagę są firmy zarejestrowane w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, tj.:

 • lubelskiego;
 • podlaskiego;
 • podkarpackiego;
 • świętokrzyskiego;
 • warmińsko-mazurskiego.

Kiedy rozpocznie się następny nabór?

Zaplanowany przez PARP początek drugiego naboru tegorocznej edycji programu 1.2. Internacjonalizacja przewidziany jest na 4 sierpnia 2020 r.

GO GLOBAL GROUP to zespół doświadczonych ekspertów od lat wspierających rodzime przedsiębiorstwa w procesie wchodzenia na rynki zagraniczne oraz rozwijania eksportu. Pomoże Państwa firmie zarówno skutecznie pozyskać dofinansowanie, jak również klientów na rynkach zagranicznych.

Firmy zainteresowane otrzymaniem dofinansowania  prosimy o zgłoszenia do Krajowej Izby Gospodarczej.

Kontakt
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.