KIG i Go Global Group zapraszają do udziału w programie 1.2. Polska Wschodnia - Internacjonalizacja polskich MŚP

26.10.2021

KIG i Go Global Group zapraszają do udziału w programie 1.2. Polska Wschodnia – Internacjonalizacja polskich MŚP

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą Go Global Group zaprasza do udziału w programie 1.2. Polska Wschodnia – Internacjonalizacja polskich MŚP, finansującym m. in. działania reklamowe i marketingowe oraz pozyskanie klientów na rynkach zagranicznych.

Co oferuje program Internacjonalizacja MŚP w ramach pomocy de minimis?

 • Maksymalną wartość dofinansowania na szereg usług związanych z promocją produktu za granicą w wysokości 800 000 zł;
 • Maksymalną intensywność dofinansowania równą 85% (każde 100 tys. w projekcie to tylko 15 tys. wkładu)
 • Maksymalną wartość dofinansowania na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 150 000 zł.

Na co mogą Państwo przeznaczyć środki?
W ramach dofinansowania możecie Państwo przeznaczyć środki finansowe na następujące czynności:

 • Udział w targach;
 • Organizacja misji gospodarczych;
 • Udział w wystawach oraz konferencjach zagranicznych;
 • Usługi doradcze, w tym pozyskanie nowych kontrahentów;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • Działania marketingowe i promocyjne.

Jakiego regionu Polski dotyczy program?
W ramach programu brane pod uwagę są firmy zarejestrowane w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, tj.:

 • lubelskiego;
 • podlaskiego;
 • podkarpackiego;
 • świętokrzyskiego;
 • warmińsko-mazurskiego.

Kiedy rozpocznie się następny nabór?
Nabór wniosków tegorocznej edycji programu 1.2. Internacjonalizacja trawa w PARP do 22 grudnia 2021 r.

Firmy zainteresowane otrzymaniem dofinansowania i wsparcie w pisaniu wniosków prosimy o zgłoszenia do Krajowej Izby Gospodarczej najpóźniej do 10 listopada 2021 r. poprzez formularz wstępnego zainteresowania: FORMULARZ

 

Kontakt
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.