• A A A

KIG i MSZ wspierają polską gospodarkę za granicą

25.03.2021

Porozumienie o współpracy Krajowej Izby Gospodarczej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W dniu 25 marca 2021 r. w gmachu MSZ, Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko i Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podpisali porozumienie w sprawie współpracy w obszarze wspierania promocji polskiej gospodarki za granicą.

Wiceprezes Kłoczko w trakcie ceremonii podpisania, podkreślił, że KIG i MSZ od zawsze łączyła dobra współpraca: „Profesjonalna i efektywna promocja polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej to nasz wspólny cel. Łącząc siły, wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i kontakty, możemy zdziałać więcej i to na coraz trudniejszych i odleglejszych rynkach. Umiędzynarodowienie gospodarki jest jednym z kluczowych warunków rozwoju i dobrobytu.”

Wiceminister Jabłoński, podkreślił, że współpraca administracji i samorządu gospodarczego to dobra praktyka: „Wsłuchujemy się w oczekiwania polskich eksporterów i inwestorów. Zawarte dzisiaj Porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą pozwoli lepiej wykorzystać synergię miedzy naszymi instytucjami, dzięki czemu będziemy jeszcze efektywniej wzmacniać potencjał polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Sformalizowanie naszej współpracy pozwoli też na skuteczniejsze promowanie polskiej marki. Dokonaliśmy przeglądu dotychczasowych efektów współpracy między MSZ a samorządem gospodarczym; na podstawie tych doświadczeń uaktualniamy zasady naszej współpracy. Dzięki temu będziemy mogli oferować polskim firmom pomoc zgodnie z ich oczekiwaniami, uszytą na miarę”

Krajowa Izba Gospodarcza została tym samym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przedstawicielstw dyplomatycznych przy realizacji przedsięwzięć promujących polską gospodarkę. Obie instytucje będą współdziałać przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz regularnie wymieniać informacje oraz dobre praktyki nt. planowanych wydarzeń.

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel. 22 630 86 13
bwzz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.