• A A A

KIG operatorem Centrum Kreatywności Targowa 

06.12.2019

Startujemy! Krajowa Izba Gospodarcza wygrała przetarg na prowadzenie Centrum Kreatywności Targowa. Przez najbliższe 10 lat będziemy odpowiedzialni za inkubację i akcelerację warszawskich innowacyjnych przedsięwzięć z sektora branż kreatywnych.

Nowa jakość 

Przetarg na operatora Centrum został rozpisany jeszcze w 2017 r. Miasto negocjowało z kilkoma zainteresowanymi partnerami. Oficjalnie KIG jest gospodarzem Centrum Kreatywności Targowa od 1 grudnia, na mocy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uroczyste otwarcie CKT z Krajową Izbą Gospodarczą w roli operatora nastąpi w drugiej połowie stycznia.

Centrum Kreatywności Targowa to coś więcej niż tylko przestrzeń biurowa czy wystawienniczo-konferencyjna. W DNA tego miejsca wpisane jest przyjazne środowisko pracy, wspierające rozwój i wymianę zawodową. To miejsce, w którym – mam nadzieję – uwolnią się potencjały, i powstaną innowacyjne rozwiązania z obszaru sektora kreatywnego. Nietuzinkowa architektura budynku CKT, od przodu zachowująca oryginalną fasadę kamienicy z XIX w., w głębi kryjąca nowoczesną przestrzeń biurową i konferencyjną, idealnie oddaje ideę tego miejsca. Świadomość otoczenia, w którym funkcjonuje, połączoną z otwarciem na to, co nowe i wychodzące poza schemat. Chcemy to wykorzystać i wzmocnić. Jestem przekonana, że nasza oferta będzie interesująca dla wielu mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Przewidujemy programy edukacyjne i kulturalne, dla wszystkich tych, którzy interesują się zawodami przyszłości, bez względu na wiek. Najwięcej uwagi poświęcimy jednak młodym, innowacyjnym przedsiębiorcom, których będziemy wspierać nie tylko lokalowo, ale również proponując im program szkoleń i warsztatów oraz konferencji. Jesteśmy gotowi do działania. Na początku przyszłego roku ruszamy pełną parą – zapewnia Ewa Janus-Khouri, p.o. Dyrektora Biura Komunikacji KIG.

Silne partnerstwo

Mamy jeszcze jeden powód do dumy. Wybór oferty KIG w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego to precedens, jeśli chodzi o współpracę stołecznego ratusza z sektorem biznesu.

Partnerstwo publiczno-prywatne to ciekawa  alternatywa dla działań stricte o charakterze  publicznym. Mamy z Miastem wspólny cel, systemowe wsparcie i impuls do dalszego rozwoju sektora kreatywnego. Stworzone zostały warunki do skutecznego działania, na styku logiki biznesowej i misji publicznej. Centrum Kreatywności Targowa ma wielki potencjał, który wykorzystamy zarówno biznesowo, jak i społecznie. Powołany został młody, kreatywny zespół, z niecierpliwością czekam na pierwsze efekty ich pracy w Centrum – podkreślił Marek Kłoczko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

Innowacyjność i kreatywność to pojęcia, które bardzo często będą pojawiać się w kontekście CKT. Innym jeszcze słowem, które  będzie kojarzyło się z tym miejscem, to otwartość, bo taki właśnie jest KIG i takie ma być CKT – otwarte na ludzi, na pomysły i współpracę.

Oficjalna informacja na stronie UM st. Warszawy tutaj.