• A A A

KIG partnerem X Europejskiego Kongresu Finansowego

29.09.2020

„Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” to temat przewodni X Europejskiego Kongresu Finansowego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-14 października 2020 r., online. Celem Kongresu jest debata na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań dotyczących bezpiecznego rozwoju w trakcie i po kryzysie. KIG jest partnerem wydarzenia.

Podczas Kongresu omówione zostaną scenariusze gospodarcze dla Europy, odbudowa wartości w gospodarce po kryzysie, rola instytucji finansowych, nowe technologie i innowacje w procesie wychodzenia z kryzysu, restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
dla kapitału prywatnego czy wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę.

Debaty i dyskusje X Europejskiego Kongresu Finansowego będą się toczyć wokół takich zagadnień jak:

  • gospodarka cyfrowa jako odpowiedź na wyzwania cywilizacji − co więcej można osiągnąć,
  • odporność gospodarcza i inwestycje − wyzwania dla Polski,
  • klimat na zmiany w biznesie,
  • wyzwania i szanse dla ekosystemu płatniczego w nowej rzeczywistości.

 Dodatkowo:

  • debata prezesów − mapa wyzwań 2020-2023,
  • makroekonomiczne prognozy i wyzwania dla gospodarki,
  • mapa wyzwań technologicznych wobec sektora finansowego,
  • debata oksfordzka Akademii EFC.

Więcej informacji: www.efcongress.com

Wydarzenie odbędzie się w formule online. Taka koncepcja Kongresu zakłada otwartą i bezpłatną transmisję wszystkich wystąpień i debat na dedykowanej platformie EKF znajdującej się na stronie internetowej Kongresu. Wszystkich zainteresowanych programem EKF zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: EFC Congress Rejestracja online

Proces rejestracji przekieruje Państwa do programu aktualizowanego na bieżąco oraz kanałów poszczególnych transmisji ze studiów nagrań.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.