• A A A

KIG patronem honorowym Międzynarodowego Forum PPP

16.09.2020

Najlepsze praktyki PPP w Polsce i na świecie, wpływ pandemii COVID-19 na finanse JST i realizację projektów PPP, a także debata na temat potrzeb, oczekiwań i celów inwestycji w formule PPP – w dniach 22-23 września 2020 r. w Płocku odbędzie się Międzynarodowe Forum PPP. Konferencja udostępniona będzie online. KIG objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

Międzynarodowe Forum PPP już po raz czwarty odbędzie się w Płocku. W dyskusjach na temat realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego wezmą udział przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych. Pierwszy dzień Międzynarodowego Forum PPP w Płocku upłynie pod znakiem paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych, w których czasie przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych wymienią się doświadczeniem w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Organizatorzy zaplanowali prelekcję dotyczącą wpływu pandemii COVID-19 na finanse JST i realizację projektów PPP.
W trakcie wydarzenia odbędzie się również debata przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego o potrzebach, oczekiwaniach i celach tego typu inwestycji. Uczestnicy Forum poznają także najlepsze praktyki PPP w Europie i na świecie oraz wezmą udział w panelach tematycznych dotyczących realizacji projektów PPP w oświacie, energetyce, budownictwie mieszkaniowym, sporcie i rekreacji.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy Międzynarodowego Forum PPP będę mieli okazje wysłuchać paneli tematycznych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze finansów, infrastruktury drogowej oraz parkingów w miastach. Równolegle do paneli tematycznych odbędzie się również Forum Rozwoju Lokalnego realizowane we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, który przygotował serię sesji warsztatowych.

Międzynarodowe Forum PPP to cykliczne wydarzenie, któremu przyświeca idea tworzenia przestrzeni do merytorycznej dyskusji oraz świadomości wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk przy realizowaniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dowiedz się więcej i zgłoś udział: www.forumppp.plock.eu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.