KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

09.07.2024

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki PKB za pierwszy kwartał roku 2024. Produkt krajowy brutto zwiększył się o 2,0% r/r, po wzroście o 1,0% r/r w kwartale czwartym roku 2023. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek.
 • W kolejnych kwartałach tempo wzrostu powinno utrzymywać się w przedziale 2,4% – 3,6%. Wzmacniać się będzie konsumpcja. Odnawiane będą zapasy.
 • W całym roku 2023 dynamika PKB sięgnęła 0,2%.
 • W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 3 410 mld PLN (751 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • W maju liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 20,5 tys. do 776,6 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%.
 • W kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 5,1%. Przed rokiem w maju stopa bezrobocia wynosiła 5,1%.
 • Liczba pracujących w maju wyniosła około 14 755.
 • Lokalne minimum przypadnie na wrzesień. Stopa bezrobocia spadnie do 4,7%, a liczba bezrobotnych do 730 tys. osób.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2024 było ujemne i wyniosło -241 mln EUR.
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 325 mln EUR.
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -2 248 mln EUR.

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.