KIG poleca: Konferencja Mediacja De Lege Ferenda [29.02.2024]

14.02.2024

Centrum Mediacji przy KIG o konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych

De Lege Ferenda

De Lege Ferenda – 29 lutego 2024 – ZAPRASZAMY

Mediatorzy Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie rozpoczęli prace nad przygotowaniem projektu petycji, w którym zostaną zawarte postulaty zmian legislacyjnych dotyczących mediacji.

Jednym z etapów tych przygotowań jest pierwsza konferencja Centrum: „Mediacja De Lege Ferenda”, która odbędzie się 29 lutego 2024 roku w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4. Zachęcamy do wspólnej debaty, podczas której omówimy postulaty i propozycje, które istotnie mogą poprawić korzystanie z mediacji w Polsce.

Naszym celem jest poszerzenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, mediatorami, sądami i pełnomocnikami, co zapewni szersze wykorzystywanie mediacji w sporach gospodarczych. To jednak wymaga dostosowania otoczenia prawnego i usunięcia istniejących barier.

                                    

 

Zapraszamy do udziału i włączenia się w dyskusję.

Aby się zarejestrować kliknij tutaj.


Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą Warszawie, zwane także Centrum Mediacji przy KIG lub CM KIG, jest wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką KIG, działającą w szczególności na podstawie Statutu Centrum przyjętego uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 26 października 2023 r.

Celami działalności Centrum są w szczególności:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Centrum,
 • administrowanie postępowaniami mediacyjnymi z poszanowaniem ich zasad oraz etyki mediatora,
 • współpraca z Sądem,
 • ochrona mediatorów Centrum,
 • rozwój i doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji,
 • popularyzacja mediacji,
 • współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej w zakresie mediacji,
 • współpraca z ośrodkami mediacyjnymi w kraju i za granicą.

Centrum realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie postępowań mediacyjnych we współpracy z mediatorami Centrum,
 • poszerzanie kwalifikacji zawodowych mediatorów,
 • udział w projektach związanych z mediacją,
 • prowadzenie i udział w kampaniach promocyjnych.

Poznaj także działający przy KIG Sąd Arbitrażowy >>> tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.