KIG pozytywnie ocenia decyzję Ministerstwa Finansów w sprawie mechanizmu wymiany środków walutowych

03.03.2022

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej

 

Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła informację Ministerstwa Finansów w sprawie mechanizmu wymiany środków walutowych będących w dyspozycji resortu. Zgodnie z komunikatem MF, środki te będą wymieniane przede wszystkim na rynku walutowym (w odpowiedniej skali) a wymiana tych środków w Narodowym Banku Polskim będzie miała charakter uzupełniający.

Zdaniem KIG, decyzja ta pozytywnie wpłynie na kurs złotego, który ulega dalszemu osłabieniu na skutek wojny na Ukrainie i wzrostu niepewności na rynkach walutowych.

Jest to zmiana postulowana od dłuższego czasu przez KIG  i naszym zdaniem może być jednym z istotnych elementów przeciwdziałania dalszemu osłabianiu naszej waluty i jednym z instrumentów walki z inflacją.

Podkreślamy jednocześnie, że decyzja rządu nie powinna być odbierana jako interwencja na rynku walutowym. Wręcz przeciwnie – jest odejściem od utartej praktyki (wymiany środków w NBP a nie na rynku) stanowiącej niepotrzebną obecnie interwencję osłabiającą kurs złotego.

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.