• A A A

KIG w Ankiecie Makroekonomicznej NBP

14.04.2021

We współpracy z KIG powstały najnowsze prognozy dla NBP dotyczące gospodarki Polski

KIG w Ankiecie Makroekonomicznej NBP

Jakie będą średnioroczne inflacja CPI, tempo wzrostu PKB, stopa referencyjna NBP w latach 2021-2023? Narodowy Bank Polski opublikował swoją kwartalną Ankietę Makroekonomiczną. Dane bazują na prognozach ekonomistów, analityków najlepszych instytucji finansowych, ośrodków analityczno-badawczych oraz organizacji pracodawców, pracobiorców i przedsiębiorców. Krajowa Izba Gospodarcza jako jedyna reprezentuje organizacje przedsiębiorców w najnowszym zestawieniu NBP.

 NBP do swojej Ankiety Makroekonomicznej co kwartał zasięga opinii u profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. KIG jest na liście regularnie odpytywanych instytucji. Prognozy dla NBP przygotowuje główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński.

Nasz ekspert jest doceniany za swoje analizy gospodarcze przez uznane centra badawcze oraz media. Jego wypowiedzi regularnie pojawiają się na łamach najbardziej zasięgowych tytułów prasowych, a także w radiu i telewizji.

Zobacz najnowszą Ankietę Makroekonomiczną NBP

Dowiedz się więcej: Główny ekonomista KIG wśród najlepszych analityków w Polsce

 Przeczytaj najnowsze analizy makroekonomiczne Piotra Soroczyńskiego

Bilans płatniczy w lutym

Rezerwy walutowe w końcu marca

Eksport w lutym 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

 

Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od lutego 2018 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej. Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym (Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony środowiska, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), wsparte doświadczeniami zarządczymi (prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne i zarządzanie długiem publicznym).

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.