• A A A

KIG w koalicji na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym

11.03.2020

Krajowa Izba Gospodarcza włączyła się w działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych. Inicjatorem programu jest Urząd Miasta st. Warszawy. Działania dotyczą seniorów mieszkających w stolicy.

We wtorek, 10 marca zastępca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Bielski podpisał deklarację współdziałania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających aktywności zawodowej osób starszych. Działania te podyktowane są chęcią wykorzystania bogatego potencjału, kwalifikacji i kompetencji, które były gromadzone przez seniorów w czasie życia zawodowego. Deklarację w imieniu stołecznego ratusza podpisał wiceprezydent Paweł Rabiej. Do koalicji przystąpiły też Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Związek Pracodawcy Mazowsza.

W 2019 roku liczba mieszkańców Warszawy, którzy przekroczyli 60 rok życia, wyniosła ponad 480 tysięcy. Osoby starsze stanowią 27% wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wzrastająca długość życia sprawia, że rozwój systemu opieki oraz aktywizacja jest jednym z głównych celów warszawskiej polityki społecznej.

Europejskie statystyki pokazują, że w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym. Warszawa jest największym rynkiem pracy w Polsce. Jednym z ważniejszych zagadnień jest aktywizacja zawodowa osób starszych. Działalność zawodowa na emeryturze pomaga znacznie dłużej zachować samodzielność we wszystkich sferach życia.

W styczniu 2020 roku Miasto Stołeczne Warszawa uruchomiło Senioralne Biuro Karier w oparciu o współpracę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy. W Senioralnym Biurze Karier osoby na emeryturze uzyskają wsparcie w znalezieniu oferty pracy, a pracodawcy mają szansę zyskać doświadczonych kandydatów do zatrudnienia.

Chciałbym państwa zapewnić, że Krajowa Izba Gospodarcza, organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca 164 różne organizacje pracodawcze i biznesowe w Polsce, z wielką satysfakcją i zadowoleniem wita inicjatywę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, aby przynajmniej część ludzi w wieku emerytalnym przywrócić na rynek pracy. (…) – Do zaistnienia na rynku pracy człowiek przygotowuje się średnio miedzy 15-20 lat w zależności od tego jaką wybiera jako młody człowiek ścieżkę edukacyjną a emerytura przychodzi na nas znienacka, jest w wielu przypadkach szokiem i dla wielu emerytów ma charakter wykluczenia z rynku pracy. W związku z tym uważamy, że każda inicjatywa, która przynajmniej część ogromnego potencjału fachowości, doświadczenia w tym również doświadczenia życiowego przywróci na rynek pracy jest niezwykle cenna i warta wszelkiego wsparcia, co my jako KIG niniejszym deklarujemy – mówił zastępca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Bielski.