• A A A

KIG żegna Kazimierza Pazgana

24.06.2019


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela Kazimierza Pazgana, byłego Prezesa KIG, Honorowego Prezesa KIG, założyciela i wieloletniego Prezesa Grupy Konspol.

Kazimierz Pazgan był znakomitym, odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą oraz gorącym orędownikiem samorządu gospodarczego. Współtworzył Sądecką Izbę Gospodarczą. Konsekwentnie wspierał działania i rozwój Krajowej Izby Gospodarczej, pełniąc na przestrzeni lat funkcje Wiceprezesa, Prezesa oraz Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady. W maju 2017 roku jednomyślną decyzją Walnego Zgromadzenia KIG otrzymał tytuł Honorowego Prezesa KIG. W latach 1990-2008 był także Prezesem Izby Handlowo-Przemysłowej Polska – Izrael.

Kazimierz Pazgan był lokalnym patriotą, silnie związanym z Sądecczyzną. Prowadził tam nie tylko działalność biznesową, ale także społeczną i edukacyjną. W 2014 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Andrzej Arendarski i Marek Kłoczko wraz z członkami Prezydium i Rady Krajowej Izby Gospodarczej